McCarrick laisert

 

Har nå status som legmann

td840a1c.jpg

UTE: Vatikanet offentliggjorde lørdag 16. februar at tidligere kardinal Theodore McCarrick er laisert, dvs. at han er fratatt kappe og krage. Han har nå status som legmann i Kirken. Foto: REUTERS/Max Rossi

 

Vatikanet offentliggjorde lørdag formiddag den 16. februar at pave Frans har besluttet å laisere – ta fra kappe og krage – den tidligere kardinalen Theodore McCarrick (88).

 

McCarrick var tidligere erkebiskop av Washington D.C. og en av de mest innflytelsesrike kardinalene i USA. Av Vatikanets pressemelding går det frem at grunnen til pavens beslutning, er at McCarrick har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep mot så vel mindreårige som voksne personer.

 
Avskjediget som prest

Tidligere har pave Frans besluttet å ta fra McCarrick kardinalsverdigheten, men fra og med nå er han avskjediget som prest, fratatt klerikal status og forbys for all fremtid å utføre oppdrag og handlinger som prest i Den katolske kirke. Kirkerettslig betyr beslutningen en såkalt laisering, hvilket vil si at McCarrick nå har status som legmann i Kirken. Laisering er en av de strengeste straffene en prest eller biskop kan få i henhold til katolsk kirkerett.

Pave Frans beslutning om å laisere Theodore McCarrick tolkes som en meget sterk markering foran det forestående internasjonale bispemøtet i Vatikanet fra den 21. til den 24. februar, som skal behandle spørsmål om seksuelle overgrep i Kirken. Paven viser dermed sin besluttsomhet og faste holdning overfor de personer i Kirken som har begått seksuelle overgrep: De må ta de fulle konsekvensene av sine handlinger, uansett på hvilket nivå i Kirkens hierarki de måtte befinne seg. (signum.se)

 

Norsk oversettelse av Vatikanets pressemelding om McCarricks laisering

Den 11. januar 2019 utferdiget Kongregasjonen for troslærens arbeidsutvalg konkluderende dekret i straffesaken mot Theodore Edgar McCarrick, forhenværende erkebiskop av Washington D.C., der den anklagede ble erklært for skyldig i følgende forbrytelser begått av klerikeren: forførelse under skriftemål og krenkelse av det sjette av de ti bud med mindreårige og voksne, med skjerpelse ut fra misbruk av makt, hvorfor han ble ilagt som straff eksklusjon fra klerikerstanden. 13. februar 2019 prøvde Kongregasjonen for troslærens ordinære sesjon (onsdagssesjonen) argumentene fremlagt i den anklagedes klage og besluttet å bekrefte arbeidsutvalgets dekret. Denne avgjørelse ble bekjentgjort for Theodore McCarrick den 15. februar 2019. Den hellige far har bekreftet at avgjørelsen er definitiv. Den er således rettskraftig og kan ikke ankes.

 

 

Les mer