Nekrolog over Per Klingberg

  

Per Klingberg: 11.1.1935 – 11.3.2019

IMG_9521.jpeg

GAMLE TRAKTER: Fr. Per Klingberg var i sin tid en sentral broder i St. Dominikus kloster i Oslo. Her ser du en statue av Den hellige Dominikus i klosterets første etasje.  

 

 

Per.jpeg

Fr. Per Klingberg OP (f. 11. januar 1935 ) døde i Paris 11. mars, 84 år gammel. Budskapet berørte mange. Han var av en uvanlig støpning, en Kirkens mann som ikke stakk seg frem, men øvet en viktig gjerning i det stille. «Frater Per» tilhørte den 800 år gamle dominikanerordenen og var den første norske ordenslegbror etter reformasjonen. På sitt nøkterne og usentimentale vis virkeliggjorde han klosterlivets idealer: et liv i sølibat, fattigdom, lydighet og omtanke for andre.

De fleste i dominikanerordenen er prester, men dette var ikke Per Klingbergs kall. Med sine praktiske evner og jordnære innstilling var han en som først og fremst tok seg av nødvendige, daglige gjøremål i fellesskapet, men han manglet ellers ikke omfattende kunnskaper i teologi, historie, politikk og samfunnsforhold.

Per Klingberg hadde en solid, sosialdemokratisk bakgrunn fra Oslo Øst og forbauset nok mange da han i ung alder ble katolikk og deretter gikk i kloster. I 1959 avla han de løftene som han holdt i 60 år. Etter studier i Frankrike og Canada vendte han tilbake til Oslo og ble raskt en sentral person blant dominikanerne i Neuberggaten i en glanstid for denne kommuniteten. På det meste var det her et dusin dyktige og profilerte patre, med Hallvard Rieber-Mohn som den mest kjente.

Endringer i dette lokale lille ordenssamfunnet førte i 1978 til at frater Per flyttet til Paris. I 40 år virket han så, frem til sin død, i klosteret l’Annonciation i rue du Faubourg Saint- Honoré, der han gjorde en uvurderlig innsats, bl.a. som økonom. Han slo røtter i Frankrike, men holdt hele tiden forbindelse med en stor krets av norske venner. For oss som var så heldige å være blant dem, kjennes det som at en epoke er over. Frater Per var et raust, realistisk og humørfylt kristenmenneske. En tro tjener.

 

Nils Heyerdahl

Jorunn Hope