Solidaritetsaksjon i Oslo: Trygg i bønn

54350272_2140691559385435_13580690884919296_o.jpg

TRYGG I BØNN: STL inviterer til en solidaritetsaksjon for å vise at alle har rett til å praktisere sin tro uten frykt for egen sikkerhet. Foto: STL.

 

Terrorangrepene mot muslimer i Christchurch var en rystende påminnelse om hva fordommer og hat mot en konkret religiøs tradisjon kan føre til.

 

Fredag 22. mars arrangerer Tros- og livssynssamfunnene i STL en solidaritetsaksjon utenfor Islamic Cultural Centre i Oslo, hvor biskop Bernt I. Eidsvig skal delta for å holde en hilsen til de troende som er samlet til bønn i moskeen. #tryggibønn

Religions- og livssynsledere fra alle STLs femten medlemsorganisasjoner vil være til stede på aksjonen. Fra de minste til det største.

Alle er velkomne til å slutte seg til tros- og livssynsledernes solidaritetsaksjon, og være med å slå fast alles rett til å praktisere sin tro, eller ikke-tro, uten frykt for egen sikkerhet.

 

Program:

  • Kl. 13.45: Oppmøte
  • Kl. 14.00: Biskop Bernt Eidsvig fra Oslo katolske bispedømme holder en hilsen til de troende som er samlet til bønn i moskeen.
  • Kl. 14.30: Menigheten hilses av de fremmøtte når de kommer ut av moskeen etter at fredagsbønnen er avsluttet.


Sted:

  • Islamic Cultural Centre
    Tøyenbekken 24, 9188 Oslo


Les mer om arrangementet:

 

 Les på polsk