Produktivt pastoralrådsmøte

Gruppebilde vårmøte PRO 2019[1]-kopi2.jpeg

EVANGELISERING: Hovedtema for denne perioden i pastoralrådet er evangelisering. Det å dele vår tro er en av de viktigste oppgavene våre som katolikker, og det ble delt mange gode innspill for hva man kan gjøre i menighetene under vårmøte.

 

Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme var helgen 6. til 7. april samlet på Mariaholm for sitt vårmøte.

 

Tekst: Henrik Emil Greve

 

Pastoralrådet består av representer fra menighetsråd, Caritas, NUK og NEK. I år feires 50-års jubileet for Mariaholm og i den anledning fikk vi et veldig hyggelig besøk av Elisabeth og John Golding som har bodd og arbeidet som bestyrere på Mariaholm i en årrekke. De kunne fortelle mange historier om stedet fra begynnelsen da Oslo katolske bispedømme fikk kjøpe den gamle gården Holmen og frem til i dag.

 

Bob Hope

Biskop Gran hadde bakgrunn innen film, og han kjente blant annet en del Hollywood-kjendiser, som Bob Hope, som var med på å finansiere byggingen av Mariaholm sammen med store bidrag fra Tyskland og de forskjellige søsterordenene i Norge. Vi fikk høre om et Mariaholm som har vært brukt av mange forskjellige grupper og at stedet blant annet har vært svært sentralt for det økumeniske arbeidet i Norge. Dette var spennende å høre om for oss alle.

Pastoralrådet fikk også gått igjennom en hel rekke saker. Som vanlig fikk deltakerne høre interessante orienteringer fra Biskopen, bispedømmets administrasjon og fra pastoralavdelingen om hva som skjer sentralt i bispedømmet. Mgr. Torbjørn Olsen, som er biskoppelig vikar for arbeidet med fornyelse av de liturgiske bøker, kom også innom og forklarte om arbeidet med vigselsliturgi som nå er sendt ut på høring. Han forklarte engasjert om arbeidet og hvilke forskjellige punkter som de ønsker innspill på.

 

 

Evangelisering

Som hovedtema for denne perioden i pastoralrådet har man valgt tema «evangelisering». Etter å ha jobbet med dette i grupper kom det flere gode forslag til hva man konkret kan jobbe med videre og hva man kan gjøre i menighetene. Det å dele vår tro er en av de viktigste oppgavene våre som katolikker. Men dette kan gjøres på utrolig mange måter. Det ble diskutert mange ulike tiltak og det er mye som menighetene kan la seg inspirere av.

I tillegg til en representant fra alle menighetsrådene i OKB, så møter også representanter fra Norges Unge Katolikker, Caritas og Norges Eldre Katolikker. Caritas snakket blant annet om den gledelige nyheten om at de i år skal ha sitt prosjekt i Kongo som Operasjon Dagsverk. Dette er for skoleungdommer over hele landet. Leder og generalsekretæren i Norges Unge Katolikker fikk snakket om årets leirer, samarbeid med menighetene og utlysningen for stillingen som generalsekretær. Norges Eldre Katolikker ble startet for fem år siden av en gruppe Mariaholm-entusiaster som ønsket å komme tilbake til Mariaholm. For å få til dette opprettet de NEK og de har arrangert sommerleire på Mariaholm.

 

Knytter kontakter

I strålende vårvær på Mariaholm hadde vi et veldig hyggelig og produktivt møte. Pastoralrådet er en fin anledning for å knytte kontakter på tvers av bispedømmet og det er alltid hyggelig sosialt samvær. Biskopen feiret messe for oss begge dagene og var med under møtene. Vi håper at biskopen fikk gode råd og at han er like fornøyde med helgen som oss andre som var tilstede.

 

Les mer: