Liturgikommisjonen: Nytt Ritual for ektevigsel på høring

 

Liturgikommisjonen ber om høringsuttalelser

 • Høringsfrist: 15. september 2019
 • Utkast får du ved å kontakte p. Oddvar Moi på: oddvar.moi@katolsk.no

IMG_1818.jpeg

KLAR MED UTKAST: Liturgikommisjonens viseformann mgr. Torbjørn Olsen meddeler at kommisjonen nå er klar til å sende ut nytt Ritual for ektevigsel på høring.  Du får det tilsendt ved å henvende deg til pastor Oddvar Moi per e-post: oddvar.moi@katolsk.no Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Liturgikommisjonen er nå kommet så langt med utkastet til nytt Ritual for ektevigsel at dette i disse dager sendes ut på bred høring.

 
Tekst: Mgr. Torbjørn Olsen, Liturgikommisjonens viseformann 

 

Arbeidet har tatt flere år og det finnes knapt en setning i ritualet som ikke vært behandlet minst to ganger i ulike møter. Tekstene har således blitt endret og pusset på gang på gang. For så vidt kan man si at dette er et komiteprodukt og ikke en «ånds» arbeid. Det gir teksten både styrke og svakhet.

Uansett vil det være viktig å få kommentarer fra andre som ikke har vært innblandet i kommisjonsarbeidet og som derfor kan se med friske øyne på det hele.

I forhold til nåværende ritual er det mange ting å si:

 • Dette er det første offisielle og fullstendige ritual på norsk.
 • Egentlig inneholder ritualet fem ulike ritualer: a) ektevigsel innenfor messe (gjerne kalt «brudemesse»), b) ektevigsel uten messe, c) ektevigsel mellom katolikk og udøpt person, d) ritual ved forlovelse og e) ritual ved sølv- og gullbryllup.
 • I tillegg inneholder det en omfattende samling med bibelske tekster som kan brukes ektevigsel.
 • Noen forslag til «forklarende taler» underveis er kommet inn.
 • En del velkjente formuleringer er blitt endret.
  • I dag heter det:
   • Jeg tar deg N. til ekte og lover å elske og ære deg, være deg tro og bli hos deg i gode og onde dager, inntil døden skiller oss ad.
  • Ny formulering:
   • Jeg, N., tar deg, N., til ekte og lover å elske og ære deg, være deg tro og bli hos deg, i medgang og motgang, i gode og onde dager, inntil døden skiller oss ad.
 
Bekreftende håndslag 

Til nå har brudeparet (som i Den norske kirke) bekreftet dette med et etterfølgende håndslag.

Nå skal brudefolkene i stedet (som i det latinske ritual) gi hverandre høyre hånd før/mens de kommer med denne gjensidige erklæring. Slik blir selve «konsensus» noe man gir hverandre under håndslag.

Ritualet bekrefter ordningen som Vatikanet har tillatt for Norden, at presten kan legge sin stola på brudeparets hender mens han mottar konsensus.

Uttrykket «konsensus» spiller en viktig rolle for å vise at det ikke er presten eller diakonen som «sammenvier» et par, men paret som selv gifter seg ved å avgi konsensus om ekteskapsinngåelse, et uttrykk som for øvrig går tilbake til romerretten.

 

Sang og språk

Ritualet er blitt utstyrt med mange sangnoter, for å legge til rette for liturgisk sang ved ektevigsel (f.eks. av responsoriesalmen og halleluja), og for å oppmuntre til at prestene og diakonene synger den lange og høytidelige velsignelsesbønn over de nygifte.

Det anføres flere steder hvor det kan synges salmer (hymner) og fremføres musikk under en ektevigsel.

Ritualet har også fått en lang teologisk, pastoral og liturgisk innledning, inklusiv en tilføyelse om de spesielle forhold i Norge.

Da det latinske ritual ble til, valgte man i Vatikanet bevisst ikke å beskrive ekteskapet som en communio, men som et consortium. «Consortium» er et mangslungent uttrykk med en interessant etymologisk bakgrunn, men også i praktisk bruk innen alt fra næringsliv til musikk. Kommisjonen har valgt å oversette det med «forpliktende fellesskap» (mens communio mer generelt betyr «fellesskap»).

 

Les og hør av deg

Liturgikommisjonen består for tiden av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. (formann), msgr. Torbjørn Olsen (viseformann), pastor Frode Eikenes, pater Mirosław Ksiązek MSF, pastor Ragnar Leer Salvesen, pastor Ole Martin Stamnestrø, pater Hallvard Hole OFM, sr. Ragnhild Marie Bjelland OP, Sigurd Hareide, Kristin Heffermehl, Nils Heyerdahl, Heidi Øyma, Knut Ødegård og Olav Rune Ekeland Bastrup. Pastor Oddvar Moi er sekretær.

Kommisjonen har valgt ut en lang rekke personer og institusjoner som den har grunn til å tro kan ha interesse av og kompetanse til å komme med konstruktiv kritikk. Men enhver som måtte ha noe å si, er velkommen til å uttale seg. Utkast til ritual kan man få ved å henvende seg til kommisjonens sekretær, pastor Oddvar Moi: oddvar.moi@katolsk.no

Da Ritual for dåp av barn ble utarbeidet, spilte høringssvarene en viktig rolle.

Høringsfristen er satt til 15. september 2019.

 

Les mer