300-årsjubileum for Maristene

IMG_6399-kopi.jpeg

GRATULERER: Onsdag 1. mai var det felles feiring for Maristpatrene som tilsammen har 300-årsjubileum i år. F.V: p. Erik Ruud, p. Jo Neve, p. Andreas Rupprecht og p. Rory Mulligan. Foto: Hai Nam Vy

 

Maristpatrene i Norge feirer i år tilsammen 300-årsjubileum. Dette ble markert med messe, middag og en rekke kaker onsdag 1. mai i St. Gudmund menighet på Jessheim. Mange var møtt opp for å ta del i gleden over det patrene som har Maria som forbilde, gjør for Kirken, og for alle troende her i Norge.

 

I 1925 kom den første marist til Norge. Det var Jakob Mangers, som ble biskop i Oslo fra 1932 til 1964. I dag er det fire maristerpatre som virker i Norge, der de alle feirer ett eller flere jubileum i år:

P. Jo Neve, tidligere sogneprest i Mariakirken menighet på Stabekk, avla sine ordensløfter for 60 år siden og kom til Norge for 50 år siden,

P. Rory Mulligan var ungdomsprest på 80-tallet, kom også til Norge for 50 år siden, og fyller 80 år.

P. Erik Ruud er kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo og feirer 30 år som prest.

P. Andreas Rupprecht er ungdoms- og skoleprest og avla sine ordensløfter for 30 år siden.

 

Katolsk.no gratulerer Maristpatrene så mye med jubileumene!

 

Se bilder fra feiringen:

IMG_6387.jpg

IMG_6396.jpg

IMG_6401.jpg

IMG_6400.jpg