Biskop Eidsvig: – Bekymret for uklarhet rundt au pairer

 

 

TALER AU PAIRENES SAK: Biskop Bernt Eidsvig
sier mange au pairerer blitt usikre og bekymrede etter den
siste tidens debatt og medieoppslag. Han ber myndighetene rydde opp.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

tdbee639.jpg

Biskop Bernt I. Eidsvig oppfordrer politiske myndigheter og utlendingsforvaltning til å rydde opp i regelverk og praksis for utenlandske au pairer. – Den siste saken har gjort mange filippinske au pairer usikre og bekymrede, sier biskop Eidsvig og fremhever sitt pastorale omsorgsansvar for katolske au pairer.

 

Biskopen av Oslo er glad for at Utlendingsdirektoratet (UDI) nå har omgjort vedtaket som medførte at justisminister Jøran Kallmyrs (FrP) filippinske au pair den 9. mai fikk én dags frist på å forlate Norge.

 

Må ryddes opp

– Jeg er glad for at denne konkrete saken synes å ha funnet en fornuftig utgang. Men det virker som om det fremdeles er en opprydningsjobb å gjøre med henblikk på klargjøring av regelverk og fortolkningspraksis, spesielt i de tilfeller hvor au pairene havner i en situasjon hvor forholdet til vertsfamiliene blir uholdbart. Her er det viktig å huske på at au pairene lett kan havne i sårbare situasjoner, og at mange av dem – det gjelder ikke bare filippinere, men også ukrainere, brasilianere, thailendere og andre – nødvendigvis ikke har et godt støtteapparat rundt seg.

Biskop Eidsvig sier Kirken uttrykker støtte til og pastoral omsorg for au pairene, og at det langt overveiende flertall av de rundt 2000 au pairene som er i Norge, hvorav om lag 80 prosent er fra Filippinene, er tatt vel imot av sine norske vertsfamilier.

 

Caritas: Svært få utnyttes

– Caritas Au Pair-senter hadde rundt 1800 henvendelser i fjor, under ti saker gjaldt alvorlig utnyttelse. Det er selvsagt for mange, og Caritas gjør en flott innsats for au pairene. Derfor er det også viktig at vi har et regelverk og en praksis, og en avstemming av regelverk og kontrakter, som ikke skaper unødig usikkerhet blant au pairene og som gjør at det er vanskelig å komme vekk fra en vertsfamilie i de tilfellene der de opplever at de blir utnyttet, sier biskopen.

 

«De er ikke billig arbeidskraft og de synes det er stigmatiserende å bli sett på som gratis hushjelper for øvre middelklasse.»

 

Stempler au pairer

Han har også fått meldinger om at flere au pairer har opplevd retorikken i den politiske debatten og medieoppslag etter Kallmyr-saken som belastende.

– Det er viktig å understreke at de færreste au pairene er sårbare kvinner, men de kan havne i sårbare situasjoner. Mange fra Filippinene har for eksempel helsefagutdannelse, de er her på en lovlig au pair-ordning og de er her for å lære av og få erfaring fra Europa. De er ikke billig arbeidskraft og de synes det er stigmatiserende å bli sett på som gratis hushjelper for øvre middelklasse.  Mange av de filippinske au pairene er også praktiserende katolikker og en styrke for den lokale menigheten. Det er mitt ansvar at de får den pastorale  omsorgen og støtten de har behov for, sier biskop Eidsvig.

 

Solid støtte

Han er glad for at et flertall i befolkningen er positive til au pair-ordningen. I en undersøkelse offentliggjort i avisen Verdens Gang den 11. juni, sier 4 av 10 nordmenn at de ønsker å beholde dagens au pair-ordning. Bare 23 prosent av de spurte mener at den bør avvikles.

– Ordningens intensjon er god og den har solid støtte, men det betyr ikke at den ikke kan forbedres, sier biskop Eidsvig.