Caritas Norge på generalforsamling i Roma

 

Paven takker Caritas for det viktige arbeidet som gjøres på oppdrag fra Kirken

Unknown.jpeg

VIKTIG MØTE: Pave Frans møter Caritas Norges generalsekretær eneralsekretær Martha R. Skretteberg under Caritas Internationalis’ generalforsamling i Roma. Foto: Servizio Fotografico Vaticano

 

 

23. til 28. mai 2019 samlet deltagere fra over 130 nasjonale Caritas Organisasjoner seg til Caritas Internationalis’ generalforsamling i Roma. Ved hele to anledninger iløpet av generalforsamlingen møtte delegatene paven Frans.

 

I sin tale til Caritas utrykker blant annet Pave Frans sin takknemlighet til Caritas:

– Jeg vil gjerne takke dere, på vegne av hele Kirken, for alt det dere gjør, med og for så mange av våre brødre og søstre som har det vanskelig, som blir stående på sidelinjen, som er undertrykt i moderne slavere.

03768_27052019.jpeg

Og i prekenen under generalforsamlingens åpningsmesse oppfordret paven til å la ydmykhet, fellesskap og forsakelse gjennomstrømme Caritas og Kirken. Samtidig advarte paven mot fristelsen av utelukkende å sette søkelys på økende effektivitet, egne prestasjoner og sømløs organisering.

Caritas Norge var også godt representert, blant andre var styreleder Terje Osmundsen (bilde t.h., foto: Servizio Fotografico Vaticano) og generalsekretær Martha R. Skretteberg tilstede.

 
Utmeislet ny diakonal strategi

Generalforsamlingen som finner sted hvert fjerde år i Roma har blant annet til oppgave å utarbeide strategien for Kirkens diakonale arbeid gjennom Caritas for den neste fireårsperioden. Dette ble gjort gjennom fire overordnede målsetninger.

Caritas skal:

  1. Ha sin plass i Kirkens hjerte,
  2. Redusere risiko, redde liv og gjenoppbygge lokalsamfunn.
  3. Promotere og løfte frem en bærekraftig menneskelig utvikling og omsorg for skaperverket.
  4. Løfte frem de fattiges stemme og bygge en global kultur, og ...
  5. Bygge en enda sterkere konfederasjon, hvor også kvinner og ungdom i økende grad er involvert og inkludert i arbeidet.

 

Kjempet for likestilling 

Caritas Norge og de andre nordiske Caritas organisasjonene har også satt sitt preg på årets generalforsamling. For seks år siden tok Caritas Norge det første initiativ til å sette likestilling på dagsorden internt i Caritas nettverket. I år, etter en langt prosess gjennom blant annet Caritas Europa og andre organer, ble det under generalforsamling foretatt beslutninger som sikrer bedre deltagelse for kvinner og ungdom i de styrende organer i Caritas Internationalis.

Under generalforsamlingen ble også Luis Antonio Cardinal Tagle, erkebiskop av Manilla, ratifisert som president i Caritas Internationalis.

 

Tagle, Martha, Terje 3.jpeg

MØTTE KARDINAL: Styreleder Terje Osmundsen og generalsekretær Martha R. Skretteberg i Caritas Norge hilser på kardinal Luis Antonio «Chito» Tagle. Foto: Servizio Fotografico Vaticano