Gjøvik får eget katolsk kapell

Skjermbilde 2019-06-26 kl. 15.46.23.png

EGET KAPELL: – Vi får et gudshus hvor vi kan be, feire sakramentene i vår egen kirke på Gjøvik, sier sogneprest Reidar Voith.

 

Den katolske tilstedeværelsen øker i Gjøvik: Oslo katolske bispedømme kjøpte en tomt midt i sentrum av byen onsdag 12. juni. Huset på tomten skal gjøres om til katolsk kapell.

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Gjøvik er idag en del av Mariakirken menighet på Lillehammer. Menigheten strekker seg over nordlige Oppland og Hedmark, samt nordre del av Ringsaker kommune, altså et område på 18 055 km². Det sogner idag 2600 troende til menigheten. Ifølge sogneprest Reidar Voith bor mellom 1200 – 1300 av disse i Gjøvik.


Frelsesarmeens gamle lokale

Tomten, med adressen Bassengvegen 1, var før oppkjøpet eid av Frelsesarmeen. Huset går over tre plan med en storsal lokalisert i første etasje. Foto: Mats Tande 2015-11-20Her vil det bli innredet et katolsk kapell. Onsdag 3. juli signerte biskop Bernt I. Eidsvig kontrakten sammen med Hai-Nam Vy, eiendomsjef i Oslo katolske bispedømme og daglig leder i Frelsesarmeens eiendommer AS, Dag Tellefsen og økonomisjef for Frelsesarmeens eiendommer, Frode Åsenden, som nå gjør Oslo katolske bispedømme til de nye eierene.  

– Hvorfor ble tomten på Gjøvik kjøpt?

– Småbyene i Oppland er ikke så små som de engang var. De ligger ikke langet fra Oslo, og flere som har mulighet til det jobbmessig, ønsker å bosette seg utenfor hovedstaden. Gjøvik er nå en by med 30 000 innbyggere. I katolsk målestokk er de heller ikke så små. Da p. Brian McNeil var sogneprest i Lillehammer og Hamar i 1987–1990 var det rundt 90 troende som sognet til menigheten. Når Schengen-avtalen kom på plass i 2004, eksploderte innvandringen til Norge  også til Oppland. Flere katolikker har kommet til siden den gang, og det er et pastoralt behov på Gjøvik, sier sogneprest Reidar Voith.

 

Leid kirkerom

For 10–12 år siden begynte p. Pål Bratbak å feire messe på Gjøvik en gang i måneden. Menigheten har siden den gang leid et kirkerom av Den norske kirke. Nå feires det messe hver søndag, og det er aktivitet utenom messefeiringen. 

Sogneprest Reidar Voith


– Jeg bor på Lillehammer, så det tar meg 45 minutter å kjøre til Gjøvik. Jeg er derimot så heldig at det er strake veien med E6, som nok er en av veiene i Norge som blir best tatt vare på. Har det snødd mye, blir veien måkt, så framkommeligheten er god. 

Det er endel aktivitet på Gjøvik utenom messefeiringen. I år hadde vi 60–70 unge i katekese på Gjøvik. 15 personer deltok på troskurs og 11 konfirmanter kom fra Gjøvik. 

 

Skjermbilde 2019-06-26 kl. 15.47.36.png

STORSAL: Her skal messen feires, i et eget katolsk kapell. 

 

– Hva betyr det for menigheten at Gjøvik får eget kapell?   

– Det er forskjell på å møtes i et ikke-katolsk kirkerom og i et katolsk. Du kommer inn i en kirke, der tabernaklet mangler. Sakramentet er ikke tilstede, ei heller altere og statuer for våre gode forbilder, helgene. Når det skal sies, så har Den norske kirke vært veldig gode som har leid ut kirkene sine til oss. Det går fint for en periode på noen år, men det er noe annet å få et eget gudshus.

Mange møter opp til messe, uansett hvor den er feiret, men det åndelige er også viktig. Over tid vil man se at noe mangler. En katolsk kirke er vigslet, sakramentet er tilstede, vi feirer messen over en helgengrav ved at relikvier av våre hellige er lagt inn i alteret. Den intuitive forståelsen av troen er viktig.

Så har vi den administrative siden, som er mindre viktig, men også en faktor: Med egen lokaler vil det man legger igjen en dag, fortsatt være der dagen etterpå. Det kan også gi rom for flere aktiviteter, sier p. Voith. 

 

Skjermbilde 2019-06-26 kl. 15.48.30.png

NOE GODT TIL KIRKEKAFFEN: Det nykjøpte huset strekker seg over tre plan med eget kjøkken.

 

– Hvorfor falt valget på lokalene i Bassengvegen 1?

– Jeg har en stund tenkt at vi burde fått en egen kirke på Gjøvik, så jeg har ønsket å startet et fond for å spare til et eventuelt kjøp. Det var helt tilfeldig at jeg fikk vite om at Frelsesarmeen hadde lagt ut dette lokalet for salg under et møte med menighetsrådet. Jeg sjekket det ut på nettet og fikk en omvisning i lokalet. Da så jeg at vi faktisk kan bruke lokalene ganske enkelt slik det står idag, kun sette inn tabernakelet. Det er utrolig flott. Selvfølgelig, er det mye som ønskes å gjøres, men vi kan faktisk bruke det slik det er, med få justeringer. Med dette får vi en egen kirke på Gjøvik. 

Tomten har også en god beliggenhet, midt i sentrum av Gjøvik. Den katolske kirke er som man kan si, en bykirke. Det er viktig at vi er tilstede der folk her, slik at alle enkelt kan nå oss.  

 

Skjermbilde 2019-06-26 kl. 15.49.56.png

FOR DE UNGE: Her vil det bli plass til katekese. Rundt 60-70 barn deltok i katekese på Gjøvik tidligere i år.

 

– Vil det blir mer aktivitet på Gjøvik med det nye kapellet?

– Jeg håper det, men vi må se om vi har nok inventar og eventuelt råd til å kjøpe inn det som trengs. Akkurat nå i starten vil det bli mer fokus på det praktiske. Jeg ønsker at Gjøvik skal kunne drives som en egen menighet. Ikke at jeg ønsker at Gjøvik skal splittes fra Lillehammer, men at de får et like godt tilbud som i de andre menighetene i området.  

– Når kan vi forvente at kapellet tas i bruk? 

– Overtagelsen er 1. september. Jeg håper at vi i løpet av september eller oktober kan starte messefeiringen i vårt eget kapell. I mellomtiden vil vi fortsatt feire messe i Gjøvik kirke. Det er viktig at alle blir informert før vi bytter messested, slik at alle blir med. 

 

 

Les også:

Les på polsk