Se bilder fra Kristi legeme og blodsfest

Kristi legemesfest: Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, han blir i meg, og jeg i ham, sier Herren. Foto: Marta Tomczyk-Maryon.

 

Søndag 23. juni feiret vi festen for Kristi legeme og blod, også kalt Corpus Christi. Her kan du se noen bilder fra feiringen i St. Olav domkirkemenighet i Oslo, St. Sunniva menighet i Harstad og St. Paul menighet i Bergen.

 

"Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen, sier Herren, og den som spiser av det, skal leve i all evighet."

 

St. Olav domkirkemenighet i Oslo

Foto: Marta Tomczyk-Maryon

Feiringen startet i Trefoldighetskirken i Oslo.

I Trefoldighetskirken ble det feiret messe, med innslag fra forskjellige nasjonale grupper. 

Første alter ved deichmanske bibliotek, hvor den polske gruppen hadde ansvar.

Andre alter utenfor Rema 1000 i Fredensborgveien. Der var det bønn på engelsk, tagalog og kaldeisk.

Prosesjon på vei til tredje alter ved Vår Frelsers gravlund

Ved tredje alter var det sang på spansk.

Etter sakramentsprosesjonen og tilhørende velsignelse, ga den nyordinerte p. Hai primissvelsignelse

 

 

St. Sunniva menighet i Harstad

Prosesjon fra kirken.

 

 

St. Paul menighet i Bergen

Feiret Corpus Christi med biskopens tillatelse søndag 16. juni