Vatikanet: Kardinal Elio Sgreccia (90) død

Vatikanet, 5.6.2019 (vatican.va/Zenit/KI) – Den italienske pensjonerte kuriekardinalen Elio Sgreccia døde den 5. juni 2019 i sitt hjem i Roma, dagen før han ville ha fylt 91 år. Han ble nylig innlagt ved Gemelli-klinikken i Roma, men uttrykte sitt ønske om å vende tilbake til sitt hjem i Roma, hvor han døde.

Elio Sgreccia ble født den 6. juni 1928 i Arcevia i provinsen Ancona og bispedømmet Fossombrone (nå Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola) i regionen Marche i Midt-Italia. Han ble presteviet den 29. juni 1951. Etter å ha fullført sine teologiske studier tok han en doktorgrad i litteratur og filosofi ved universitetet i Bologna i 1963. Han studerte også bioetikk. Fra 1972 til 1973 var han generalvikar for bispedømmet Fossombrone. Fra 1974 var han redaktør og senere visedirektør for tidsskriftet Medicina e Morale. I 1984 ble han dets meddirektør.

I 1984 fikk han ansvaret for undervisningen i bioetikk ved fakultetet for medisin og kirurgi ved det katolske universitetet Sacro Cuore i Milano. Den 1. november 1990 ble han utnevnt til ordinær professor i bioetikk, og i 2000 ble han utnevnt til direktør for instituttet for bioetikk ved det samme fakultetet. Fra 1985 til 2006 var han direktør for senteret for bioetikk ved det katolske universitetet Sacro Cuore.

Han ble den 5. november 1992 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til titularbiskop av Zama minore og til sekretær for Det pavelige Familierådet. Han ble bispeviet av paven den 6. januar 1993 i Peterskirken, Han ble den 1. juni 1994 utnevnt til visepresident for Det pavelige Akademi for Livet da akademiet ble grunnlagt. Den 3. april 1996 aksepterte paven hans avskjedssøknad som sekretær for det pavelige familierådet, slik at han kunne få mer tid til å fremme aktivitetene til Akademiet for livet og instituttet for bioetikk i Milano. Fra 1998 til 2005 var han direktør for senteret for internasjonalt samarbeid ved det katolske universitetet Sacro Cuore. I 2004 ble han president for stiftelsen Ut Vitam Habeant av kanonisk institusjon, sivilt anerkjent for spredning av sannheten i tjeneste for pastorale for livet. Fra 2004 var han også president for foreningen Donum Vitae, anerkjent som Associazione pubblica di fedeli av bispedømmet Roma.

Han ble den 3. januar 2005 utnevnt til president for Det pavelige Akademi for Livet, en av pave Johannes Paul IIs siste utnevnelser. Den 17. juni 2008 aksepterte pave Benedikt XVI (2005-13) hans avskjedssøknad som president for Det pavelige akademiet for livet etter oppnådd pensjonsalder, åtti år gammel. Han var en av Kirkens ledende røster i opposisjonen til kontroversielle etiske spørsmål som abort, prevensjon, forskning på stamceller fra fostre og eutanasi. Han regnes som grunnleggeren av skolen for personalistisk bioetikk. Han ga ut en rekke verker om bioetikk, medisinsk etikk, pastoral for helse og familie. Han ble kreert til kardinaldiakon av Sant'Angelo in Pescheria i Benedikt XVIs tredje konsistorium den 20. november 2010. Han var da allerede over åtti år og kunne dermed aldri stemme ved et pavevalg.

Etter kardinal Sgreccias død teller kardinalkollegiet 220 medlemmer, hvorav 120 er under åtti år og dermed har stemmerett ved pavevalg.

vatican.va / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)