Olsok 2019: Messe i Åre gamle kirke

 

Messe i Åre gamle kirke

Lørdag 27. juli 2019 feiret Den katolske kirke i Norge den første messe i Åre gamle kirke siden reformasjonen. Hovedcelebrant var sogneprest p. Egil Mogstad, som også preket. Se hele prekenen i videoen over, og les en redigert versjon under.  Se flere bilder fra Åre gamle kirke. 

 
Foto: Jan Erik Kofoed
Video: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Kjære kristne,48390045937_104e96de99_z.jpg

hvilken glede å feire olsok i Åre, i en kirke som viser at herigjennom har veien i århundrer gått videre mot Stiklestad og Nidaros – og tilbake, inn i et land som Olav gjorde til sitt eget, et Sverige med flere Olavskirker og -bilder  enn Norge: Kanskje fordi det var herfra han kom som den hellige kongen, kongen som omsider begynte på den forunderlige veien som kalles helliggjørelsens vei.

 

Den unge Olav hadde favnet troen og ble døpt i Rouen i 1014. Full av begeistring vendte han hjem for å kristne nordmennene og samle Norge til én stat.

 

Men begeistringen ble til mismot, håpet ble kvalt av motstand; en slagen Olav gikk på Norges vestkyst fra skip til hesterygg og red østover, gjennom Sverige, bort fra drømmen, bort fra kallet.

 

I landflyktighet, i Novgorod i Russland, vokste mismotet og nærtes tvilen som ga plass for fristelsen: Hvorfor satse liv og krefter på ungdommens drøm og kall? Hvorfor ikke heller skape seg et rike her øst, slik Olavs frende og venn,  fyrst Jaroslav sa han kunne?

 

48390057742_9b8076f77a_k.jpg

OLAVSKIRKE: Åre gamle kirke er en gammel kirke i romansk stil som ligger i Åre i Jämtland i Sverige. Kirken ble bygget rundt 1190 ved Sankt Olav-pilegrimsveien som idag går fra Selånger gamle kirkeruin ved Sundsvall over de skandinaviske fjellene til Trondheim.

 

 

Gjennom tvil og fristelser trådde langsomt en ny Olav frem, og det er denne Olav som la ut på helliggjørelsens vei, på veien som førte ham gjennom Åre og videre til Stiklestad og Nidaros.

 

Veien var lang, både den jordiske, gjennom Sverige, og den åndelige veien, frem mot Kristus. På Stiklestad begynte den store forandringen. Snorre Sturlason sier i sin saga at kongen kastet sverdet og ba Gud hjelpe seg, og senere i Nidaros, synger liturgien over den døde kongen:

 

«Natten før han skulle lide, så Olav Jesus stå hos seg i herlighet og si:

Kom min kjære, tiden er kommet for å høste fruktene av ditt strev.»

 

Olav er kommet frem, ikke bare til sitt Nidaros, men til Kristus.

 

Kjære kristne, vi er alle kalt til å gå helliggjørelsens vei. Som for Olav, startet den i dåpen; som for Olav, går den gjennom tvil og fristelser. Måtte den, som for Olav, føre oss til vårt Stiklestad og vårt Nidaros:

 

«Den som vil slutte seg til meg, han må gi avkall på sitt eget, ta opp sitt kors, og følge meg.»

 

 

Les mer