Spania: Kardinal Estepa Llaurens (93) død

Madrid, 21.7.2019 (KI/KAP/Zenit) – Den spanske kardinalen José Manuel Estepa Llaurens døde søndag den 21. juli 2019 i Madrid, 93 år gammel. Estepa var Spanias første militærerkebiskop, og han tilhørte også de seks medlemmene av redaksjonskomiteen for Den katolske kirkes katekisme, som kom i 1992. Både i denne rollen og i andre tilfeller samarbeidet han tett med den daværende prefekten for Troslærekongregasjonen, kardinal Joseph Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI (2005-13).

José Manuel Estepa Llaurens ble født den 1. januar 1926 i Andújar i Andalusia i Sør-Spania. Han studerte filosofi og teologi i Roma, Salamanca og Paris. Han ble presteviet i 1954. I 1972 ble han utnevnt av den hellige pave Paul VI (1963-78) til hjelpebiskop i Madrid, hvor han i elleve år var rektor for erkebispedømmets seminar. I 1983 utnevnte den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) ham til militærvikar for Spania og i 1986 til militærerkebiskop. Sin tyngste stund i dette embetet opplevde Estepa få måneder før sin pensjonering i 2003, da et spansk militærfly på vei hjem fra Afghanistan styrtet, og 62 soldater omkom.

I 1977 og 1991 deltok Estepa på store bispesynoder i Roma. Som medlem av den spanske bispekonferansen var han spesielt opptatt av troslæren og av katekeseundervisning.

Etter Estepas død har kardinalkollegiet 218 medlemmer, hvorav 120 er under åtti år og har dermed stemmerett ved pavevalg. Estepa hadde allerede fylt åtti år da han ble kreert til kardinal av pave Benedikt i 2010.

Kathpress / Zenit / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)