Den nordiske bispekonferanse: – Enhver som er døpt eller konfirmert, har ansvar for Kirkens misjon

 

Uttalelse om den ekstraordinære misjonsmåneden

Foto NBK.jpeg

SAMLET I SVEITS: Etter invitasjon fra Den sveitsiske bispekonferanse samlet biskopene i Den nordiske bispekonferanse seg i Kloster Einsiedeln til en tredagerssesjon, som ble avsluttet tirsdag 9. september 2019.     

 

Generalforsamlingen for Den nordiske biskopskonferanse (NBK) ble avsluttet tirsdag 9. september 2019 i Kloster Einsiedeln, Sveits.

 

Pressemelding: Sr. Anna Mirijam cps, generalsekretær NBK

 

Biskopene i Skandinavia, Finland og Island gjestet benediktinerklosteret i fire dager etter å ha blitt invitert av Den sveitsiske biskopskonferanse og biskop Peter Bürcher, den apostoliske administrator av Chur og biskop emeritus av Reykjavik.

 

Valg av formann i NBK

Biskop Czeslaw Kozon, København, ble gjenvalgt som NBKs formann for fire nye år. Kardinal Anders Arborelius ble valgt til konferansens nestformann. Biskop av Reykjavik David Tencer ble valgt til medlem av Det faste råd. Sr. Anna Mirijam Kaschner, som har vært generalsekretær i 10 år, ble gjenvalgt for ytterligere fire.

 

Pastoralbrev til den ekstraordinære oppdragsmåneden oktober 2019

Misjon og evangelisering er av stor betydning i Norden. Som et svar på den ekstraordinære misjonærmåneden oktober 2019 som ble proklamert av pave Frans, henvender biskopene seg derfor til de troende. I Norden blir Kirken ofte betraktet fra et mindretallsperspektiv. Dette fører ofte til at vi fester oss ved det som allerede er oppnådd. Dessuten unngår vi ofte ord som «misjonær» eller «misjonerende», fordi vi ikke ønsker å fremstå som nedlatende. Biskopene etterlyser imidlertid en fornyet refleksjon over misjonerende preg, som angår alle de troende: «Ikke bare prester og tradisjonelle misjonærer, men enhver som er døpt og konfirmert, har ansvar for Kirkens misjon. Dette skjer både ved at man tar på seg konkrete oppgaver i forkynnelsen så vel som ved en troverdig livsførsel».

 

Bytt med DBK og SBK

P. Hans Langendörfer, sekretær for Den tyske biskopskonferansen, informerte NBK-medlemmene om bakgrunnen for de synodale bevegelsene i Tyskland; i tillegg ble det holdt et møte med representantene for De sveitsiske biskopskonferanse for å diskutere Kirkens situasjon og utfordringer i de respektive land.