Versjon 1.19 av «Katolsk»-appen for smart­telefoner og nett­brett er klar

Den katolske kirke i Norge tilbyr to gratis apper for smart­telefoner og nett­brett. «Katolsk»-appen har nå kommet ut i ny versjon:

Katolsk«Katolsk» v1.19

Dette er en kombina­sjon av utvidelser, feil­rettelser og ordinære opp­dateringer.

I tillegg til tekniske for­bedringer er de følgende punkter de viktigste nyhetene i denne versjonen:

  • Lagt inn de fire eukaristiske bønner i messens tekster
  • Lagt inn tekstene til rosenkransens fire mysterier
  • Lagt inn en innstilling til å vise pavens bønneintensjoner under dagens messetekst
  • Lagt inn mulighet til å lese helgenbiografier direkte fra messens tekster
  • Lagt inn Den hellige pave Paul IV som valgfri minnedag 29. mai
  • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2020
  • Oppdatert liturgisk kalender med årene frem til 2030

Messen for Den hellige pave Paul VI

Pave Frans har fastsatt 29. mai som minnedag for sin forgjenger Paul VI (1963 – 78), og denne messen er nå lagt inn i den liturgiske kalenderen. Datoen er valgt fordi Giovanni Battista Montini, den senere pave Paul VI, ble presteviet den 29. mai 1920. 

Tekster til rosenkransens mysterier

Bibeltekstene, og ikke bare bibelhenvisningene, til rosenkransens mysterier er lagt inn i Bønnebok-seksjonen.

Messetekstene

Visning av dagens messetekst gir deg nå mulighet til både å se pavens bønneintensjoner for inneværende måned, og mulighet til å følge tekstene i fire eukaristiske bønner. De forskjellige muligheter for tekstvaranter som Hanc igitur, Communicantes etc er tatt med. Der en messe feires for en spesiell helgen kan man klikke på en link som viser helgenens biografi.

Liturgisk kalender

Alle årene frem til 2030 er nå tilgjengelige i kalenderen. Dette er automatisk genererte kalendere basert på de generelle retningslinjer, og vil nødvendigvis måtte bli oppdatert ved endringer i kalenderen.


Alle appene er gratis både ved installasjon og i bruk, og kan lastes ned til iPhone/iPad og Android-telefoner. Har du allerede installert appene vil de bli automatisk oppdatert. 

Søk etter appene i Google Play/AppStore, eller last ned her: Android | iOS (iPhone/iPad)

Appene er også tilgjengelig i en vanlig nett­leser. Du trenger altså ikke en smart­telefon. Sjekk ut app.katolsk.no!