Vatikanets statssekretær: Ødeleggelsen av regnskogen er en sosial og etisk miljøkatastrofe

 

Åpningen av FNs generalforsamling 2019

PFoKaPYsgck.jpg

GRØNT BUDSKAP: Kardinal Pietro Parolin, Vatikanstatens statssekretær (som i praksis er nummer 2 etter statsoverhodet, paven), talte tidligere i uken til toppdiplomater, som deltar på åpningen av FNs generalforsamling 2019. Han sa blant annet at «store menneskelige lidelser følger i kjølvannet av den hensynsløse ødeleggelsen av regnskogene». Foto: REUTERS / Vasily Fedosenko  

 

Vatikanstatens statssekretær Pietro Parolin talte mandag 23. september til andre toppdiplomater under FNs generalforsamling. Hans tema var «Mangfoldig innsats for å beskytte regnskogene».  

 

Den hellige stol krever øyeblikkelig, nødvendig og varig handling for å beskytte verdens regnskoger, og sier at ødeleggelsens raske tempo ikke bare er en miljøkrise, men også et sosial og etisk vendepunkt.   

 

Tekst: Robin Gomes, Vatican News

 

– Vi tar på alvor regnskogens betydning for hele verden og menneskehetens fremtid: De er verdens mest pålitelige fornybare ressurs og er essensiell for en helhetlig menneskelig utvikling, sa Vatikanets «regjeringssjef» Pietro Parolin under FNs generalforsamling i New York denne uken.  

Han fremhevet behovet for å inkludere kunnskap om regnskogens avgjørende betydning og vernet av dem, spesielt i en tid som er preget av økt urbanisering. Han advarte mot konsekvensene av å ta de uerstattelige regnskogene for gitt eller å undervurdere deres verdi.

 

Helhetlig økologi og utvikling

Kardinal Parolin bemerket at «store menneskelige lidelser følger i kjølvannet av den hensynsløse ødeleggelsen av regnskogene», og konsekvenene rammer særlig dem som bor i og livnærer seg av skogene; hele deres kultur og sosiale strukturer er truet.

– Å vise omsorg for vårt felles hjem, og å ta vare på våre brødre og søstre i dette hjemmet, går hånd i hånd, insisterte han på. Det som nå trengs, sa Parolin, er en helhetlig økologi og utvikling, som balanserer en ansvarlig bruk av regnskogen for økonomisk og sosial utvikling mot å verne og ta vare på dem for dem som er avhengig av – og bryr seg om – skogene. Det vil være til det beste for menneskeheten og fremtidige generasjoner.

 

Enhver beslutning som forbedrer måten vi tar vare på skogene, sa Parolin, må inkludere full og meningsfylt deltagelse av dem som berøres mest, de som får sine rettigheter, verdier og liv påvirket.

 

Kardinal Parolin talte også om den kommende Bispesynoden om Amazonas, som paven har sammenkalt i Vatikanet 6. – 27. oktober. Han sa at den vil konsentrere seg prinsipielt om kirkelige og pastorale utfordringer i området, og at de vil være spesielt oppmerksom på de innfødtes situasjon og de menneskelige, økologiske, sosiale og økonomiske tema som påvirker regionen og innbyggerne.

I den forbindelse henledet han oppmerksomheten på at flere andre viktige økosystemer og biomer, slik som Kongobassenget og regnskogene i Sørøst-Asia så vel som nasjonale skoger og vegetasjonsdekker, også er alvorlig truet.

 

Bekjempelse av fattigdom beskytter skoger

Vatikanets «regjeringssjef» minnet om pave Frans’ nylig avsluttede besøk til Madagaskar, som har mistet 21 prosent av sine skoger siden 2001. Da paven talte til myndighetene fremhevet han at å beskytte skogene er en naturlig del av en helhetlig omsorg for og utvikling av vårt felles hjem jorden.

 

Paven sa at en del av ødeleggelsene skyldes at fattige innbyggere ikke har noe annet valg for å sikre sin egen overlevelse. Han oppfordret myndighetene til å verne om miljøet ved å skape arbeidsplasser, som hjelper innbyggerne ut av fattigdom og nød.   

 

Kardinal Parolin sa at strategier for umiddelbar beskyttelse av våre regnskoger, krever helhetlige, samt et mangfold av tilnærminger, som også bekjemper fattigdom og gir de utstøtte verdigheten tilbake.

 

Les mer