Bønn for kall 2020

kallsplakat-300x426.jpg

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien. 

I St. Olav domkirke i Oslo (eller i en annen kirke om så er angitt) holdes det en egen messe på denne dagen med påfølgende kirkekaffe. Datoene er: 

Kallsmesser 2020

Måned Ansvar Dato og sted
Januar Ved OKB, bønn for kall generelt Torsdag 2. januar kl. 18.00, domkirken
* Februar Pontifikalmesse, domkirken (ved Biskopen) Søndag 2. februar kl. 11.00 (Herrens fremstilling i tempelet, dagen for det Gudviede liv) *
Mars Ved OKB, bønn for kall generelt Torsdag 5. mars kl. 18.00, domkirken
April Ved OKB, bønn for kall generelt Torsdag 2. april kl. 18.00, domkirken
Mai Maristene Torsdag 7. mai kl. 18.00, Domkirken
Juni St. Josephsøstrene Torsdag 4. juni, Grefsen
Juli Ved OKB, bønn for kall generelt Torsdag 2. juli kl. 18.00, domkirken
August Ved OKB, bønn for kall generelt (sammenfaller med domkirkens vigselsfest) Torsdag 6. august kl. 18.00, domkirken
September Dominikanerinnene, Lunden Torsdag 3. september, Lunden kloster
Oktober Dominikanerinnene, St.a Katarinahjemmet Torsdag 1. oktober kl. 18.30, St. Dominikus kirke. Kirkekaffe på Katarinahjemmet
November Elisabethsøstrene Torsdag 5. november kl. 18.00, domkirken
Desember Ved OKB, bønn for kall generelt Torsdag 3. desember kl. 18.00, domkirken

* Herrens fremstilling i tempelet og dagen for det Gudviede liv faller i 2020 på en søndag. Kallsmessen flyttes dermed til denne søndagen.