KatLuSa i OKB

Riktig.jpeg 

ÅPNE SAMTALER: Deltagerne på KatLuSas møte i Akersveien i Oslo den 5. desember. Fra v.: pilegrimsprest Einar Vegge, sr Else-Britt Nilsen, p. Arne Marco Kirsebom, Oslo biskop Kari Veiteberg, biskop Bernt I. Eidsvig, domprost Anne-May Grasaas, p. Pawel Wiech og Einar Tjelle i Mellomkirkelig råd. FOTO: Kathrine Låver.

 

Katolsk-luthersk samtalegruppe, forkortet KaTLuSa, møtes to ganger i året til dialog om økumeniske og mellomkirkelige spørsmål. Torsdag den 5. desember møttes forumet i Oslo katolske bispedømme (OKB) i Akersveien i Oslo.

 

– Det er veldig fint å ha et forum hvor vi kan utveksle gjensidig informasjon fra de to kirkene og ha en åpen og fortrolig samtale om ulike spørsmål. Jeg har selv hatt stor glede av det, først under biskop Kvarme og nå under biskop Veiteberg, samtalene bringer mye positivt, sier biskop Bernt I. Eidsvig, som har deltatt i samtalene i 14 år.

 

Bedre kjent

– Samtalegruppen har også et menneskelig aspekt, det blir en lettere dialog når man kjenner hverandre, påpeker Eidsvig.

KatLuSa reiste sammen til Roma i begynnelsen av september, hvor de lærte de to kirkene bedre å kjenne og fordypet samarbeidsrelasjonene. I måneden før, august, dro de på solidaritetsbesøk og økumenisk reise til Sri Lanka.

 

Felles rapport

På torsdagens saksliste sto blant annet en samtale om Henning Laugeruds bok «Reformasjon uten folk», og en samtale om en rapport fra The Lutheran-Roman Catholic Commision on Unity, «Baptism and Growth in Communion», hvor man blant annet ser på den gjensidige anerkjennelse som ligger i Den Hellige Ånds virke i de to kirkene.