Vatikanet: Kardinal Prosper Grech (94) død

Roma, 30.12.2019 (KI/KAP/Vatican News) – Den maltesiske kardinalen Prosper Grech OSA døde plutselig om ettermiddagen mandag den 30. desember 2019 på sykehuset Santo Spirito in Sassia i Roma, bare få dager etter at han feiret sin 94-årsdag på julaften.

Prosper Grech het opprinnelig Stanley og ble født den 24. desember 1925 på Malta. I 1943 trådte han inn hos augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA), som i 1969 endret navn til augustinerordenen (Ordo Sancti Augustini – OSA). Han tok da ordensnavnet Prosper. Han studerte filosofi på Malta og teologi i Roma. Han avla sine løfter den 8. oktober 1944.

Han ble presteviet den 25. mars 1950 i Lateranbasilikaen i Roma. Han tok i 1951 diplom i utdanningspsykologi fra universitetet i Fribourg i Sveits, i 1953 et lisensiat og en doktorgrad i teologi ved Det pavelige universitetet Gregoriana og i 1954 et lisensiat i Bibelstudier fra Det pavelige Bibelinstituttet i Roma. Han forsket på semittiske språk ved universitetene i Oxford (1957-58) og Cambridge (1958-59).

I 1961 ble han utnevnt til sekretær for biskop Pietro Canisio Van Lierde, som var sakristan i Det apostoliske palass og generalvikar for Vatikanstaten. I denne rollen som prestesekretær møtte p. Grech tilfeldigvis kardinal Giovanni Battista Montini i Det apostoliske palass under konklavet i juni 1963. Kardinal Montini spurte om han var skriftefar for konklavet, noe Grech sa at han ikke var, men Montini spurte om han likevel kunne høre hans skriftemål. Noen timer senere ble kardinal Montini valgt til pave og ble den hellige pave Paul VI (1963-78). I et intervju med Vatikanradioen i mars 2013 fortalte kardinal Grech denne historien og la til at han håpet at han ikke hadde gitt den fremtidige paven en «altfor streng bot».

Etter å ha undervist i teologi ved det augustinske kollegiet og ved kollegiet Mater Admirabilis på Malta, ble han utnevnt til dekan for Det augustinske teologiske institutt i 1965. I 1969 grunnla han instituttet Augustinianum for patristiske studier, hvor han var dekan fra 1971 til 1979. Han underviste i mer enn tretti år ved Det pavelige Bibelinstituttet i Roma, og i tillegg var han dosent i Bibelvitenskap ved Det pavelige Lateranuniversitetet. I 1984 ble han utnevnt til konsultor for Troslærekongregasjonen. I 2003 ble han utnevnt til medlem av Det pavelige teologiske akademi. Fra 2004 til 2013 var han medlem av Den pavelige Bibelkommisjonen. Han var også medlem av Studiorum Novi Testamenti Societas og av Den internasjonale foreningen for patristiske studier.

Den 6. januar 2012 ble det offentliggjort at pave Benedikt XVI (2005-13) ville kreere p. Grech til kardinal på grunn av hans spesielle fortjenester innen teologien. Han ble den 21. januar 2012 utnevnt til titularerkebiskop av San Leone og ble bispeviet den 8. februar 2012 i Valletta på Malta. I konsistoriet den 18. februar 2012 ble han kreert til kardinaldiakon og fikk som titularkirke Santa Maria Goretti. Han fylte åtti år allerede den 24. desember 2005 og hadde dermed aldri stemmerett ved pavevalg. Men på den første ettermiddagen i det konklavet som valgte pave Frans i 2013 ble kardinal Grech valgt til å holde prekenen.

Rekviemmessen for kardinal Grech feires i Peterskirken torsdag den 2. januar. Pave Frans vil personlig presidere ved feiringen av ritene Ultima Commendatio og Valedictio. Etter kardinal Grechs død teller kardinalkollegiet nå 223 medlemmer hvorav 124 under åtti år.

Vatican News / Kathpress / Catholic Herald / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)