Vatikanet: Klart for 28 nye salige

Vatikanet, 12.12.2019 (KI/Zenit/Sala Stampa) – Onsdag ettermiddag den 11. desember 2019 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Giovanni Angelo Becciu, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere i alt ti nye dekreter:

Ett dekret godkjenner et mirakel på forbønn av en ærverdig, noe som åpner veien for en snarlig saligkåring. Det gjelder:

  • Den ærverdige Maria Velotti (ordensnavn: Maria Luigia del Santissimo Sacramento) (BILDET), italiensk ordensgrunnlegger av kongregasjonen «Fransiskanske tilbedelsessøstre av Det hellige kors» (Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce – ADSC); født den 16. november 1826 i Soccavo i Italia, død den 3. september 1886 i Casoria i Italia, ærverdig den 22. januar 2016.

Tre dekreter anerkjenner martyriet til i alt 27 personer som ble drept «av hat til troen» (in odium fidei), noe som gir dem tittelen Venerabilis («Ærverdige») og kan lede til snarlige saligkåringer. Dette gjelder:

  • Guds tjener Angelus Marina Álvarez (sp: Ángel) og nitten ledsagere OFM, drept under Den spanske borgerkrig i 1936 i Spania.
  • Guds tjener Johannes Aguilar Donis (sp: Juan) og fire ledsagere OP, samt Guds tjener Fructuosus Pérez Márquez (sp: Fructuoso), tertiar OP, drept under Den spanske borgerkrig i 1936 i Spania.
  • Guds tjenerinne Isabella Sánchez Romero (ordensnavn: Ascensión de San José), nonne OP, drept under Den spanske borgerkrig den 17. februar 1937 i Huéscar i Spania.

I tillegg har seks personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

  • Guds tjener Vincent Maria Morelli (it: Vincenzo) OTheat, italiensk erkebiskop av Otranto, født den 25. april 1741 i Lecce i Italia, død den 22. august 1812 i Sternatia i Italia.
  • Guds tjener Karl Angelus Sonzini (it: Carlo Angelo), italiensk sekularprest, grunnlegger av kongregasjonen «St. Josefs tjenerinner» (Ancelle di San Giuseppe), født den 24. juni 1878 i Malnate i Italia, død den 5. februar 1957 i Varese i Italia.
  • Guds tjener Américo Monteiro de Aguiar, portugisisk sekularprest, født den 23. oktober 1887 i Salvador de Galegos i Portugal, død den 16. juli 1956 i Porto i Portugal.
  • Guds tjener Julius Facibeni (it: Giulio), italiensk sekularprest, født den 28. juli 1884 i Galeata i Italia, død den 2. juni 1958 i Firenze i Italia.
  • Guds tjener Gregor Thomas Suárez Fernández (sp: Gregorio Tomas), spansk prest OSA, født den 30. mars 1915 i La Cortina i Spania, død den 23. april 1949 i Salamanca i Spania.
  • Guds tjenerinne Dinah Amorim (ordensnavn: María de los Ángeles de Santa Teresa), portugisisk ordenssøster i instituttet «Marias døtre, søstre av religiøse skoler» (Hijas de María Escolapias – Sch.P.), født den 8. august 1917 i Claudio i Brasil, død den 1. september 1988 i Rio de Janeiro i Brasil.

Zenit / Sala Stampa della Santa Sede / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)