6 bønner: Hva er åndelig kommunion?

 

Seks bønner om åndelig kommunion

ALTERETS SAKRAMENT: På grunn av tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset kan det være vanskelig å samles om det aller helligste sakramentet. 

 

På grunn av korona-epidemien har Den katolske kirke i Norge fritatt alle troende fra for påskeplikten

 

«Plikten» til å ta imot kommunionen begrenser seg til én gang i året (etter at man i 7-årsalderen har mottatt førstekommunion), men svært mange har det som god, oppbyggelig vane å gjøre det én gang pr. uke, gjerne under søndagsmessen.

Hvordan skal kommunionsplikten og -gleden utføres nå, som man ikke kan feire messe i sin lokale kirke, sammen med sin prest og i fellesskap med andre troende? Svarer er åndelig kommunion.  

 

Prestene fortsetter

Messeofferet bæres fortsatt frem i våre kirker – i Norge og verden over. Dessverre er det ikke tilrådelig å samle de troende rundt vårt allerhelligste og største sakrament på grunn av faren for korona-smitte, men vit: Mer enn noengang føler våre prester at de bærer frem messeofferet på vegne av folket. Det er denne messen de troende forenes i gjennom åndelig kommunion 

 

Hva er åndelig kommunion?

Åndelig kommunion kalles den bevisste lengsel etter Kristus i alterets sakrament, når man ikke har anledning til å gå til kommunion. Ved den åndelig kommunion kan vi bevare og styrke fellesskapet med Frelseren under alle livets forhold. Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion

De kan be Gud om at deres forening med Jesus Kristus og med hverandre må bli stadig inderligere. Her er fem passende bønner:

 

Tro, håp og kjærlighet

Herre Jesus Kristus, du som er nærværende i alterets hellige sakrament, jeg tror på deg, jeg håper på deg, jeg elsker deg. La intet skille meg fra deg, la alt lede til større fellesskap med deg. La min lengsel etter deg komme til syne som kjærlighet til dem jeg møter, og la meg snart få motta deg ved ditt alter. Amen.

 

Å, min Jesus!

Jeg tror på deg i alterets aller helligste sakrament. Jeg håper på din uendelige barmhjertighet. Jeg elsker deg over alt. Av kjærlighet til deg angrer jeg oppriktig mine synder. Jeg vil heller dø enn noensinne fornærme deg igjen. Jeg lengter etter å motta deg. Kom, min elskede Frelser! Kom til min stakkars sjel! Jeg omfavner deg i mitt hjerte! Jeg forener meg med deg. Å Jesus, vær alltid hos meg. Amen.

 

Å nærme seg ditt tabernakel

Jesus, min kjærlighet! Kom, ta bolig hos meg og besøk meg i din nåde. I ånden nærmer jeg meg ditt hellige tabernakel. La meg her motta ditt velsignede legeme og din høyhellige sjel, din guddom og din menneskehet. Du er min, og jeg er din! Evig vennskap, Jesus, evig vennskap! Kjærlige Jesus, jeg ber deg: la meg aldri skilles fra deg! La oss bli ett med hverandre. Vår Herres Jesu Kristi legeme og blod bevare meg til det evige liv. Amen. 

 

Lengten etter deg

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er tilstede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg, tillat meg aldri at jeg skilles fra deg. Amen. 

Hentet fra «En liten katolsk bønnebok» 

 

 

Pater Pios bønn

Herre Jesus Kristus, send Den hellige ånd over vår verden, som er rammet av korona-viruset. Helbred med din godhet dem som er rammet av sykdom. Vern om dem som står i fare for smitte. Styrk dem som pleier de syke. Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til Deg. Amen

 

 

 
Anima Christi (Kristi sjel)

Kristi sjel, helliggjør meg. 

Kristi sjel, frels meg. 

Kristi blod, fyll meg. 

Vann fra Kristi side, tvett meg.

Kristi lidelse, styrk meg. 

Gode Jesus, bønnhør meg.

I dine sår, skjul meg.

La meg ikke skilles fra deg.

Mot den onde fiende, vern meg. 

I dødstimen, kall meg. 

Og inn for ditt åsyn, hent meg,

så jeg alltid kan prise deg med dine hellige

i evigheters evighet. Amen.  

Hentet fra «En liten katolsk bønnebok» 

 

Les mer

 

Pavens korona-bønn

 

Bønn for de syke

Koronabønn.jpeg

  

Les mer