Ta kontakt med OKBs nettprest-tjeneste

 

Bekymret, ensom, nysgjerring eller søkende?

Du kan alltid henvende deg til OKBs nye nettprest-tjeneste: nettprest@katolsk.no

IMG_2445.jpeg

TA KONTAKT: – Korona-epidemien gjør at det ikke feires offentlige messer og at mange holder seg hjemme. Da kan det være fint å ta kontakt med en prest via e-post med spørsmål, problemer og for å dele sine tanker, sier p. Oddvar Moi.   

  

Korona-epidemien har raskt forandret livene til mange av oss. Situasjonen kan oppleves som dramatisk. Har det gjort deg bekymret, føler du deg alene, eller grunner du på spørsmål om tro og ditt forhold til Gud? Du velkommen til å henvende  deg til OKBs nye nettprest-tjeneste: nettprest@katolsk.no

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Du kan henvende til nettpresten på nettprest@katolsk.no, og én av Kirkens mange dyktige og hjelpsomme prester vil svare deg: Bistå deg med å løse et problem, svare på et spørsmål, forklare den katolske tro og lære nærmere for deg, deres innsats avhenger av ditt behov. Tjenesten lanseres nå og vil tilbys inntil videre. 

– Oslo katolske bispedømme lanserer nå en nettprest-tjeneste, p. Oddvar. Hvorfor det?

– Personlig syns jeg vi burde gjorde det for flere år siden; Den norske kirke / Sjømannsmisjonen begynte med dette allerede i 1999, og har nå en svært godt utbygd tjeneste. Internett har vokst kraftig de siste 25 årene, og mange mennesker er blitt svært vant til å kommunisere på nett, derfor er det viktig at Kirken også legger godt til rette for kontakt via e-post, chat o.a..

De siste hendelsene i Norge og resten av verden har ført til at mange vanlige måter å kommunisere på er blitt stengt ned, og derfor virker en nettprest-tjeneste ekstra viktig nå.

 

– Hvem kan henvende seg til nettpresten?

– Det kan alle gjøre, om man er katolikker eller ikke, ung eller gammel og uansett hvor man måtte bo.

 

– Hva kan nettpresten hjelpe de troende med?

– Man kan spørre presten om både praktiske, teologiske, åndelige og personlige ting. Oftest kan presten svare på spørsmålene selv, mens han andre ganger kan henvise til andre.

 

– Hvordan er det med personvernet og nettprester? Fungerer det på samme måte som ved skriftemål?

– Personvernet ved slike henvendelser er det samme som på sykehus, skoler, kontakt med menighetskontor o.l.. Det man forteller, skal ikke komme videre. Dette kan likevel ikke sammenlignes med skriftemålets taushetsplikt, der presten aldri, (ikke under noen omstendigheter og ikke til noen) kan bringe noe informasjon videre.

 

ERFAREN: P. Oddvar har vært prest i 20 år, og besvart mange
henvendelser fra troende pr. e-post. Han tror det er ekstra stort behov
for en nett-tjeneste nå, siden korona-epidemien gjør at mange holder seg inne. 

IMG_2407.jpeg– Er du nettpresten, eller kommer flere til å samarbeide?

– Vi vil bli flere prester, som kan svare på spørsmål på norsk og engelsk, og vi planlegger også å få en slik tjeneste på polsk. Interessen for denne tjenesten vil avgjøre hvor mange prester som vil bli involvert.

 

– Du har i mange år allerede fungert som nettprest, fordi du har besvart mange av henvendelsene som kommer inn. Kan du gi et eksempel på hva de troende spør om og hvordan du svarer.

– Jeg har i alle mine 20 år som katolsk prest fått mange spørsmål på e-post (det har sikkert mange katolske prester gjort), og de siste 2 – 3 årene har jeg også svart på enkelte spørsmål som har kommet til Informasjonstjenesten. Spørsmålene varierer mye, fra troende som ønsker å vite hva Kirken virkelig lærer, skoleelever som vil ha hjelp med oppgaver, personer som har mer personlige spørsmål og personer som protesterer mot elementer i katolske lære etc..

 

– Vi opplever en spesiell tid, mange gir uttrykk for engstelse, savn etter messen og sågar ensomhet, fordi de er isolerte. Tror du det kan skape et ekstra behov for å kunne henvende seg til en prest via nettet?

– Jeg tror at det kan være ekstra behov nå, bl.a. fordi man går mindre ut enn vanlig. Da treffer man naturlig nok også færre personer som man kan rådføre seg med. Prestene er heller ikke så tilgjengelige for tiden, siden det ikke feires offentlige messer.

 

– Nå feirer vi ikke offentlig messe lenger, og det bekymrer mange. Hva vil du si til dem?

– Det er svært trist at vi nå en tid ikke kan samles i offentlige messer, men vi trenger ikke være redde. Gud er med oss og hører våre bønner, prestene feirer messer (privat) og bærer der frem messens hellige offer for både levende og døde, og ber for alle (send gjerne inn messeintensjoner!). En gammel tradisjon som kalles «åndelig kommunion» kommer nå frem i lyset igjen, den handler om å delta i messen på en åndelig måte selv om man ikke fysisk kan motta kommunion. Den kan gi mye hjelp og trøst.

 

– Du nevner åndelig kommunion. Kanskje du kan foreslå en bønn som passer til åndelig kommunion?

– Her vil jeg henvise til en side på katolsk.no som beskriver åndelig kommunion og nevner flere bønner som kan brukes: Hva er åndelig kommunion?

 

Om nettprest-tjenesten

  • Ta kontakt med én av Oslo katolske bispedømmes nettprester på nettprest@katolsk.no
  • Du møter kun ordinerte prester i Den katolske kirke.
  • Alle er velkommen til å ta kontakt med nettpresten.
  • De svarer på alle henvendelser:  Du kan dele dine tanker, stille spørsmål og be om hjelp.
  • Du når nettpresten på nettprest@katolsk.no. Du kan alltid sende e-post, prestene svarer så snart de har anledning. 

 

Les mer

 

Read in English and Polish 

 

Be for de syke, de sårbare blant oss og våre oppofrende helsearbeidere!  

Koronabønn.jpeg