St. Paul gymnas og St. Sunniva skole forbereder seg til en litt annerledes skolestart

elever St. Paul gymnas2.jpeg
 
SKOLESTART: Med strenge smittevernstiltak forbereder skoler over hele Norge seg på å ta imot elevene ved skolestart mandag 17. august. Foto: St. Paul gymnas, Bergen
 
 

Mandag 17. august vil skoler over hele landet ønske nye og tilbakevendende elever velkommen til nytt skoleår. I St. Paul gymnas i Bergen vil det denne dagen starte 340 elever. Dette er ny rekord!

 

Tekst: Kathrine Låver

 

St. Paul gymnas i Bergen er den eneste katolske videregående skolen i Norge. Skolen tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram med valgmuligheter innen realfag og de klassiske kulturfagene (som historie, filosofi og latin) og er åpen for alle.

I år vil de ønske 340 elever velkommen til skolestart mandag 17. august. – Det er rundt 90 elever flere elever enn sist skoleår og ny rekord
for gymnaset, sier rektor ved gymnaset, Petter Gjessing. 

– Hva er grunnen til endringen i antall elever? 

– Endringen skyldes økte søkertall til studiespesialiserende og to nye tilbud: Påbygg og idrettsfag. Skolen er nå full på alle trinnene og alle tilbud. 

– Hva ser rektor mest fram til ved skolestart?

– Jeg ser frem til å møte både elevene og personalet igjen. De har vært lenge borte. Selv om vi fortsatt har en alvorlig smittesituasjon vil vi gjennomføre en normal opplæring under strenge smitteverntiltak. Uansett er det første gang siden 12. mars at vi kan ønske alle elevene velkommen til skolen samtidig. 

 

 

Petter Gjessing
Rektor ved St. Paul gymnas 

Stengte skoler  

12. mars stengte regjeringen alle landets skoler og barnehager som en del av de mest omfattende tiltakene for å bekjempe koronaviruset. Vårsemesteret ble et utfordrende semester for mange elever og lærere som plutselig måtte fjernundervise og studere hjemmefra, til deretter sakte vende tilbake til skolene, så fremt det var mulig å følge smittevernreglene.

I løpet av de siste dagene har skolene jobbet iherdig med å forberede seg på skolestart slik at det kan skje på en trygg og smittevennlig måte. I følge smittetallene for juli og august er det registrert høyest smitte blant unge voksne.

 

Elever fotball St. Paul.jpeg

FAG: Av fagene er det kroppsøving som blir størst påvirket av koronapandemien. Det oppfordres til aktiviteter utendørs. Foto: St. Paul gymnas.

 

– Hvordan vil koronapandemien påvirke elevene det kommende skoleåret?

– Vi har avlyst de fleste turene. Det blir derfor ingen turer til utlandet i 2020. Vi følger smittesituasjonen nøye for å vurdere hva vi gjør i forhold til våren 2021. Det er en reell fare for at det heller ikke da blir noen turer. Av fagene er det nok kroppsøving som blir størst påvirket. Her vil vi ha aktiviteter ute så lenge som mulig. Deretter blir det strenge smitteverntiltak inne. Helt konkret vil en nok merke det til daglig ved at man må ha faste plasser i klasserommet. Det er også fare for at det kan bli både karantene og isolasjon på elever og lærere. Noe som vil medføre digital undervisning i den perioden det pågår.

– Hva ser du fram til ved det kommende skoleåret?

– Jeg ser frem til å videreutvikle de nye tilbudene ved gymnaset. Videre så ser jeg frem til at vi får etablert gode rutiner, relasjoner og et godt arbeidsmiljø i denne krevende situasjonen. Jeg håper og ber om at situasjonen har normalisert seg når vi nærmer oss avslutningen av skoleåret slik at avgangselevene får en god avslutning på sitt 13 årige skoleløp. 
 
Trafikklysmodell
St. Sunniva barne- og ungdomsskole i Oslo vil de mandag 17. august ønske 43 nye elever velkommen. Disse skal starte i førsteklasse. Skolen har de siste årene hatt et stabilt elevtall på småskolen med ca. 20 elever per klasse. På mellomtrinnet og ungdomstrinnet er det fulle klasser med rundt 27 til 31 elever i hver klasse – og får jevnlig nye søknader om skoleplass på øvrige trinn. Det er mange som gleder seg til skolestart – også skolens rektor:

– Jeg gleder meg til å møte elevene, og spesielt våre nye førsteklassinger, sier rektor ved skolen Helene Hatle.
 

Det er ikke bare lett å være skole i Norges mest smitterammede by. Etter ferien opplever byen et stigende antall smittede. Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skoler over hele landet skal følge. Per 12. august viser trafikklyset gult. 


Helene Hatle
Rektor ved St. Sunniva skole

 

– Hvordan vil koronapandemien påvirke elever og lærere den kommende høsten?

– Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern, sier Helene Hatle.

– Hva ser du fram til ved det kommende skoleåret?

– Som sagt gleder vi oss spesielt til å møte «gamle» og nye elever.

 
 

Hold deg oppdatert:

Les mer: