Seremoni som er begivenheten verdig

Vigsling av biskop-elekt Erik Varden

Se hele messeprogrammet for bispevigslingenIMG_4115.jpeg

HER BLIR DET FEST: Lørdag 3. oktober rett før kl. 11.00 skrider prosesjonen med biskop-elekt Erik Varden over plassen foran Nidarosdomen. Hoveddørene åpnes, inn slippes lyset, den kommende biskop av Trondheim, tre katolske biskoper i hans følge samt representanter for landets katolske prester og ordensfolk. – Jeg håper at seremonien huskes som begivenheten verdig: Når vi markerer at vi får vår egen biskop etter elleve års venting, skal det gjøre skikkelig, sier stiftsøkonom Per Albert Vold. 

 

 

Når biskop-elekt Erik Varden trer inn i Nidarosdomen kl. 11.00 lørdag formiddag, skjer det til «I Was Glad» av Charles Hubert Hastings Parry.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Samme verk åpnet dronning Elizabeth IIs kroningsseremoni 2. juni 1953 i Westminster Abbey, London. Det er altså musikk for de store og aller festligste av anledninger.

– Stiftet skal vigsle sin første biskop på elleve år – og for første gang siden reformasjonen skjer det i Nidarosdomen, vår nasjonalhelligdom; da er vi glade, stolte og ekstra takknemlige. Det vil også seremonien vise: Den skal være den historiske begivenhet verdig, sier stiftsøkonom Per Albert Vold, som forteller at rammen rundt seremonien har en sterk symbolsk betydning: Vigslingen vil finne sted i erkebiskopens gamle kirke, som også er Hellig Olavs gravkirke:

– Her hviler Norges evige konge, hvis forbønn stadig virker i oss og for oss, sier stiftets økonom og vigslingskoordinator.

– Når, hvor og hvordan begynner seremonien?

– Den begynner i St. Olav domkirke, vis a vis Nidarosdomen. Prosesjonen vil stå klar kl. 10.45. og presis kl. 10.50 går den mot domen, sier Vold.

Mens prosesjonen er i bevegelse, vil kirkeklokkene både i St. Olav domkirke og Nidarosdomen ringe over by og folk for den vordende biskop.

– Prosesjonen kysser Prinsens gate mot vigslingskirken; olavsfanen er satt i front, deretter følger ordensfolket før ministranter, prester og biskoper, sier stiftsøkonomen.

Den store prosesjonen ankommer Nidarosdomens vestfront kl. 11. Da sitter de troende og Kirkens gjester allerede i benkene.

 

Følg bispevigselen direkte på katolsk.no (saken fortsetter under)

 

Gledesjubel og fanfare

Idet prosesjonen ankommer til Nidarosdomens vestfront, stanser den og de tunge hoveddørene åpnes for å slippe lyset og prosesjonen inn.  

– Biskop-elekt med følge skrider inn i kirkeskipet til åpningsmusikken for dronning Elizabeth IIs kroningsseremoni: «I Was Glad» (Salme 122). Verket begynner med blåserfanfare og Nidarosdomens guttekor synger; musikken er majestetisk og instrumenter og sangere skal fylle rommet med velklang og glede, sier Vold.

Selv om stiftet er pålagt å følge strenge smittevernsregler for antall messedeltagere, er seremonien lagt opp som om Nidarosdomen var fullsatt.

– Prosesjonen går gjennom kirken mot høyalteret i oktogonen. De tre biskoper setter seg i koret, biskop-elekt på et podium nedenfor, mens prestene dels plasserer seg i koret og dels på de fremre kirkebenkene foran ordensfolket.  

– Hvordan vil du beskrive vigslingsmessen?

– Først og fremst er det en høymesse, som menigheten deltar i på vanlig måte; det blir vekselssang gjennom hele ordinariet. Guttekoret begynner med kyrien «Messe solennelle» av Louis Vierne, deretter tar Schola Sancta Sunnivae over, sier Vold, og lover en storslagen opplevelse både for de troende i kirken og alle som følger direktesendingen via skjerm hjemme eller i sine menighetssaler.

De musikalske ambisjoner for messen er lagt på et høyt nivå: Nidarosdomens guttekor har vunnet internasjonalt renommé og har i en årrekke vært kjent som landets fremste i sin klasse. Koret bidrar flere ganger gjennom messen.

Domkantor Magne H. Draagen sitter ved orgelet.

– Store deler av det musikalske program er valgt av biskop-elekt Varden selv, slik som offertoriet «Med Jesus vil eg fara» og post-kommunion «I Heard the Voice of Jesus Say». Til slutt reiser de troende seg og synger «Te Deum» på latin, sier Vold.

Under utgangsprosesjonen spiller Draagen Charles-Marie Widors«Marche pontificale» (Symphonie 1 pour orgue, Op. 13: V.). 

 

PROSESJONSLEDEN: Prosesjonen begynner ved St. Olav domkirke (bak t.v.),
fortsetter ned Prisens gate (i bakgrunnen), svinger til høyre ved gangfeltet og følger
den brostensbelagte gangveien til Nidarosdomen. – Prosesjonen begynner presis kl. 10.50
og ankommer til Nidarosdomen 10 minutter senere, sier stiftsøkonom Per Albert Vold. 

IMG_4157.jpeg Tre biskoper feirer

Liturgien er som i en vanlig høymesse. Det spesielle, er at man ordinerer en biskop.

– Ordinasjonen gjør seremonien større, ellers blir alt gjenkjennelig – og selvsagt blir det kommunion. Latinen er den nye biskopens ønske; det har med hans bakgrunn fra cistercienserne å gjøre, forklarer Vold.

Messen feires på en god internasjonal blanding av norsk, engelsk og latin – deri kan biskop-elekts norske oppvekst gjenkjennes, hans studier i England, der han senere trådte inn i trappistklosteret Mount Saint Bernard Abbey.

– Dette er ikke et program som noen har funnet på for ham; dette har han deltatt i selv, presiserer Vold.

– Det skal være tre biskoper tilstede under en bispevigsel. Hvem kommer? Hva skal de gjøre?

– Biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo er hovedordinator, dessuten deltar biskop-prelat Berislav Grgic av Tromsø og biskop Czeslaw Kozon av København, som også er Den nordiske bispekonferanses president, bekrefter Vold.

Det må delta tre biskoper under en gyldig bispevigsel. Stiftet hadde blitt dispensert på grunn av korona-pandemien, og kunne klart seg med to. Nå unngår de å anvende dispensen.

 

Kongens representant kommer

Gjestelisten er langt kortere enn den ville vært uten koronaviruset, men består uansett av en rekke troende, offisielle og kirkelige gjester, blant andre: Fylkesmann i Trøndelag Frank Jenssen, ordfører i Trondheim Rita Ottervik, Den norske kirkes preses Olav Fykse Tveit, biskop av Nidaros Herborg Finnset, biskop emeritus Tor Singsaas og fungerende biskop av Møre Olav Gading.  

– Biskop-elekts familie og venner er også tilstede, representanter fra det katolske Norge og tros- og livssynsorganisasjoner ligeså.

Etter vigslingen går prosesjonen går tilbake til St. Olav domkirke. Der vil den nye biskop Varden av Trondheim innta sin offisielle domkirke.

– Han blir mottatt av sogneprest og rektor p. Egil Mogstad. Biskopen og et mindre følge trer så inn i kirken. Etter en kort seremoni med musikk, setter han seg i sitt eget bispesete for første gang. Dette overføres kun på nett via katolsk.no, sier Vold.

Deretter kommer biskop Erik Varden ut. «Be for oss Hellig Olav» synes og de fremmøtte mottar biskopens velsignelse. Så, etter vel to og en halv time, er det hele over.

– Hvordan håper du at vigslingsseremonien huskes?

– Jeg håper at seremonien huskes som begivenheten verdig: Når vi markerer at vi får vår egen biskop etter elleve års venting, skal det gjøre skikkelig, sier stiftets økonom. Han legger til at det hele er ekstra spesielt siden det ikke har vært vigslet en katolsk biskop i Nidarosdomen siden reformasjonen.

– De første norske kristne, de som bygde Nidarosdomen, var katolikker. Nå kan vi endelig bruke vår nasjonalhelligdom til det de skapte den for, sier Vold, som samtidig uttrykker takknemlighet overfor Den norske kirke, som stiller Hellig Olavs gravkirke til disposisjon for den historiske seremonien.

 

 

TILBAKE TIL OLAVS BY: 
For en fullsatt menighetssal holdt 
biskop-elekt Erik Varden Olsokforedraget 2018.  
 

IMG_1416.jpegOm biskop-elekt Erik Varden O.C.S.O.

  • Født 13. mai 1974, kommer fra Degernes i Østfold.
  • Juni 1993: Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap av daværende Dom Markus Bernt I. Eidsvig (nå biskop av Oslo katolske bispedømme) i Klosterneuburg.
  • Doktorgrad i kirkehistorie fra St. John's College, Cambridge.
  • April 2002: Trådte inn i Mount Saint Bernard Abbey, England (Cistercienserne). Ikledt 15. oktober samme år.
  • Juli 2011: Presteviet i Mount Saint Bernard Abbey av biskop McMahon.
  • April 2015: Valgt til abbed for Mount Saint Bernard Abbey.
  • September 2019 (offentliggjort 1. oktober 2019): Utnevnt til biskop i Trondheim stift av pave Frans, som etterfølger til apostolisk administrator mgr. Bernt I. Eidsvig Can.Reg.

 

  

Les mer 

 

Se også

  

 Les på polsk