Biskop Bernt Eidsvig: Ny katolsk menighet i Kongsberg

130533C7-D605-44A7-AC9B-A019F45081DF_1_105_c.jpeg

NY MENIGHET: – Kongsberg har vært et aktivt messested i mange år, sier biskop Bernt Eidsvig. I 2021 blir Kongsberg en egen menighet. Foto: Wesenberg.

 

Biskop Bernt I. Eidsvig kunngjør at 15. august 2021, vil Kongsberg bli en egen katolsk menighet. Til sognekirke har bispedømmet overtatt Metodistenes kirke i Kongsberg sentrum. Kirken vil vies til Den hellige Barbara av Nikomedia.

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Til nå har katolikkene som bor i Kongsberg-området blitt betjent av tilreisende prester fra St. Laurentius menighet i Drammen.

– Hvorfor var det viktig for deg å opprette en egen menighet i Kongsberg biskop Eidsvig?

– Det bor mange katolikker i Kongsberg og Kongsberg-området. Det har vært et aktivt messested i mange år. På grunn av dette er det naturlig å se på muligheten for å opprette en egen menighet.

Opp gjennom årene har menigheten leid forskjellige lokaler i Kongsberg, men den siste tiden har de fått låne Metodistenes kirke. Den ligger rett ved Universitetet i Sørøst-Norges campus i Kongsberg sentrum. Bispedømmet har nå kjøpt kirken, som vil bli menighetens sognekirke.

– Hvordan ble kjøpet av Metodistkirken til?

– Siden ønsket om å opprette en egen menighet ble tydeligere med tiden, gjaldt det å forhøre seg om det var mulig for en egen katolsk kirke i Kongsberg. Metodistene tilbød oss å kjøpe kirken. Vi er takknemlig for at det var mulig, sier biskop Eidsvig.

 

Positive ringsvirkninger 

C37B3ED5-5B86-43AD-9327-2E8A30903BD9_1_201_a.jpeg

SOGNEKIRKEN: Bispedømmet har kjøpt metodistenes kirke som vil bli sognekirken til den nye menigheten.

 

30. september ble kontrakten signert, og 1. oktober overtok bispedømmet kirken i Rogstadbakken 2.

– Hvem er katolikkene i den kommende menigheten?

– Det bor mellom 2500 – 3500 katolikker i det aktuelle området avhengig av hvor grensene legges. Av de nasjonale gruppene er polsktalende og litauere de mest fremtredende, men også en god del nordmenn.

– Hva ser du frem til vedrørende opprettelsen av menigheten?

– Det blir flott for de troende som bor i området å få sin egen menighet. Den nye menigheten kommer også til å omfatte det stedet jeg vokste opp, Rjukan. Det vil også være gunstig med en egen menighet i Kongsberg for dem som bor der med tanke på de tilreisende prestene.

 

C8D3AD2F-17E6-4E9A-A8A4-FEDF6AAF504D_1_201_a.jpeg

DEN HELLIGE BARBARA: Den nye kirken vil vies til Den hellige Barbara av Nikomedia. 

 

Til nå har Rjukan blitt betjent av sognepresten i Vår Frue menighet i Porsgrunn.

– Det er mange positive ringvirkninger med en egen menighet i Kongsberg, sier biskop Eidsvig.

De endelige sognegrensene er ikke klare ennå. Menighetsrådene i både Porsgrunn og Drammen vil bli hørt. Inntil videre vil den nye kirken betjenes fra Drammen.

 

St. Barbara menighet 

Den hellige Barbara_wikimedia.jpgSelv om ikke menighetens grenser er klare, kan biskopen fortelle at sognekirken vil vies til Den hellige Barbara av Nikomedia med festdag 4. desember.

– Kongsberg er kjent for sin bergverkstradisjon, og da ble det opplagt at valget måtte falle på Den hellige Barbara, sier biskop Eidsvig. 

Kongsberg har nemlig en 335 år lang historie med gruvedrift etter at det i 1623 ble funnet sølv på stedet. Kongsberg Sølvverk ble opprettet og det finnes ca. 1000 km med gruveganger vertikalt og horisontalt i det som kalles gruveåsen. Etter at det ikke var mer sølv å finne, ble Norsk bergverksmuseum etablert i det gamle sølvverkets lokaler.   

Den hellige Barbara er skytshelgen for alle som jobber med sprengstoff, herunder også gruve- og tunnelarbeidere. Hun har minnedag 4. desember.

I de siste årene har det blitt en tradisjon å feire St. Barbara-messe for blant andre arbeiderne ved utgravingene for Follobanens nye tunnelsystemet.                                                                                                                                       

Den hellige Barbara er skytshelgen for bl.a. gruve- og tunnelarbeidere.

 

Se flere bilder av den nye kirken:
974299AC-FF46-425A-97F2-E126D30B96E7_1_201_a.jpeg

 
Tidligere metodistkirke:
  • Kirken er en nygotisk langkirke i tre fra 1887
  • Den har våpenhus i tårnfoten og sakristi i forlengelsen av koret.
  • Kirken ble ble bygget av byggmester Gustavson fra Horten. 

Frem til opprettelsen av menigheten i 2021 vil eiendomsavdelingen arbeide med å tilpasse kirken til katolsk bruk. 

4C7A3762-72CD-4D9E-BD25-A4C3683C3EE4_1_201_a.jpeg

GOD PLASS: Kirken vil ha plass til mange benkerader. 

6ADFBF96-6D3A-431F-88CF-8E2A73B183AA_1_201_a.jpeg

KIRKEMUSIKK: Kirken har eget orgel.

 

Les mer:

 

Les på polsk