Biskop Eidsvig: – En anderledes askeonsdag

Følg askeonsdagsmessene på nett

IMG_9769.jpegUNNTAKSÅR: Liturgien for askeonsdag og hele fastetiden gjennomgikk en viss forandring ved liturgireformen i 1969 som fulgte etter Annet vatikankonsil (1962 – 65). Men i hovedtrekkene er messeritusen med askekorsseremonien lik den man har hatt i århundrer. I år blir det anderledes, bekrefter biskop Bernt I. Eidsvig.  

 

Pandemien setter sitt preg på alt, også på årets feiring av askeonsdag. – I tillegg til å innlede fasten, representerer dagen fine og fromme tradisjoner. De vil bli savnet, sier biskop Bernt I. Eidsvig.

 

Tekst og foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Askeonsdag er dagen den førti dager lange fasten før påske begynner. Ordet faste kommer fra norrønt «fasta», avledet av «fast», som egentlig betyr å «fastholde religiøse forskrifter». I år må dessuten smittevernsforskriftene overholdes.

– Askeonsdag er en viktig dag i kirkeåret. I år vil denne dagen bli anderledes enn vanlig i mange av våre menigheter på grunn av pandemien og smittevernshensyn, sier biskop Bernt I. Eidsvig.

Han presiserer at askeonsdag primært markeres ved faste og abstinens.

– Askeonsdag er sammen med langfredag den ene av de to dagene i året da alle voksne, friske katolikker (fra 18 til 60 år) er forpliktet til faste og abstinens. Ungdom over 14 år er forpliktet til abstinens, sier biskopen av Oslo.

Det er derimot ingen «messeplikt» på askeonsdag og heller ingen plikt til å ta imot aske fra presten.

– Begge deler er fine og fromme tradisjoner, som vi verdsetter høyt. Å gå glipp av disse ting i år, kan derfor for noen faktisk være en spesiell form for bot eller «faste». Likevel bør Kirken forsøke – så langt det lar seg gjøre – å imøtekomme de troendes fromme ønsker på dette området, sier biskop Eidsvig.

 

Askeonsdagsgudstjenester

Biskopens ønske er at det holdes én eller flere messer på askeonsdag med askevigsel i Oslo katolske bispedømmes menigheter. Men, han presiserer: De begrensninger i deltagelse som følger av sentrale og lokale smittevernregler, gjelder selvfølgelig også for disse gudstjenestene.

Biskopen sier at askeutdeling kan deles ut på forskjellig vis: 

  • flere innendørsmesser med svært få deltagere (der det overhodet er mulig);
  • ordets liturgi innendørs med svært få deltagere (der det overhodet er mulig);
  • utendørsmesser med adskillig flere deltagere (der det er mulig);
  • prest, diakon eller annen medarbeider kan dele ut av den velsignede aske i løpet av dagen til enkeltpersoner eller svært små grupper som kommer i kirken for å få denne (på oppgitte tidspunkt);
  • folk kan få velsignet aske med seg i små mengder, slik at de selv deler den ut hjemme;
  • velsignet aske kan deles ut ved de påfølgende ordinære messer (første søndag i fasten, annen søndag i fasten osv., men også ved hverdagsmesser i begynnelsen av fastetiden).

I St. Olav menighet, Oslo, forberedes for eksempel 300 små begre med aske som biskopen skal velsigne. De blir delt ut til de troende, slik at de kan ta dem med seg hjem.

 

BEKJENTGJØRELSE: Slik deles asken ut under pandemien.  

Pontifikal utendørsmesseSkjermbilde 2021-02-15 kl. 16.38.41.png

Gudstjeneste- og sakramentskongregasjonen kom 12. januar 2021 med en bekjentgjørelse om akseutdeling i en pandemitid.

– Det som er sagt her, skal følges. Man ser at det blir noen avvik fra vanlig praksis hos oss, både hvordan asken deles ut og når ting skal sies. Det må også gjøres noen mindre endring i de liturgiske formularer («panne» blir til «hode» osv.), sier biskop Eidsvig, og forteller at Liturgikommisjonen har sendt prestene et messeformular justert etter de nyere bestemmelser.

– Det verserer noen liturgiske tekster om hjemmevelsignelse av aske mv.. Dette må ansees som private forslag og har ingen offisiell liturgisk status eller godkjennelse hos oss, poengterer biskopen, og legger til:

– Situasjonen i år kan gi kateketiske muligheter til å reflektere over bot, faste, abstinens, aske og liturgi på en mer intensiv måte enn vi er vant til, og det er en god ting oppe i den triste situasjon som vi befinner oss i.

Han minner om at Den nordiske bispekonferansen vedtatt følgende tilleggsregler til Kirkelovens Kanon 1253:

«For at alle skal bli forenet med Kristus og med hverandre i en felles botspraksis, fastsetter kirken visse dager for bot. På disse dagene skal vi hengi oss til bønn, selvfornektelse og gode gjerninger. Slike dager skal ikke begrenses til bare bot, men de skal tjene til fordypelse av det kristne liv året igjennom.»

Biskop Eidsvig oppfordrer de troende til å følge askeonsdagsmessene på nett. Katolsk.no sender pontifikal utendørsmesse med fakkelbelysning fra St. Olav domkirke, Trondheim, kl. 18.00. Du kan følge messen via katolsk.no’s forside. Vi sender også messe fra St. Olav domkirke, Oslo.

 

Les mer

 

Les på polsk