Bli kjent med St. Laurentius menighet: Verdenskirken på norsk

Saken ble først trykket i St. Olav kirkeblad 4-2020.  

IMG_9818.jpeg

TAKKNEMLIG: «Jeg er veldig takknemlig for at Gud har ledet meg hit jeg er idag», sier p. Paulus Pham Huu Y.

 

St. Laurentius menighet i Drammen består av rundt 50 nasjonaliteter fra hele den katolske verden. For å samle dem alle har p. Paulus satset på norsk som felles utgangspunkt.

 

Tekst og foto: Kathrine Låver

 

Det var de troende i Drammen som selv tok kontakt med biskop Johannes Olaf Fallize, og ba ham opprette en menighet i byen. Biskop Fallize, som ga nyetableringer høyeste prioritet, sikret seg raskt to tomter i Cappelens gate, en for prestebolig og en for kirke. 19. november 1899 stod tømmerkirken viet til St. Laurentius klar. Kirken ble bygget i nasjonalromantisk stil inspirert av stavkirkene, typisk for Fallize. Men det er ikke tømmerkirken du møter i Cappelens gate idag. I Drammen led kirken samme skjebne som flere andre steder: Menigheten vokste seg ut av sin første kirke. I 1997 stod dagens murstenskirke ferdig. Den gamle tømmerkirken ble heldigvis bevart, og blir nå benyttet som gravkapell på Åssiden kirkegård.

– Denne serien kalles «Min menighet», men en menighet er ikke sogneprestens. St. Laurentius er vår menighet, presiserer p. Paulus Pham Huu Y, under samtalen, som fant sted etter en korona-preget høymesse en søndag i november. Samme kveld ble det innført nye strengere smitteverntiltak for å forhindre spredningen av Covid-19 i Drammen kommune.

P. Paulus Pham Huu Y har vært sogneprest i Drammen de siste tre årene, men kjente menigheten godt allerede fra da han var nyordinert prest på 90-tallet. Dengang var han ansvarlig for vietnamesisk sjelesorg og feiret ofte messe i St. Laurentius. Han var også sommervikar i menigheten, mens han studerte i Roma. For ham er det viktig at alle skal føle seg som en del av det store fellesskapet i menigheten, og ikke kun den nasjonale gruppen man eventuelt identifiserer seg med.

 

Gjennom dagen

Antall e-poster: 7    |   Antall ringeminutter: 20     |   Antall kopper kaffe: 5     |   Antall møter: 5

 

BYGGE MENIGHET

– Å bygge opp og bevare en katolsk menighet er en felles oppgave. Og for at alle skal kunne delta, må vi ha et felles grunnlag. Den katolske kirke er universell, men også lokal. Derfor synes jeg det har vært viktig å bygge og styrke et norsk grunnlag som møtepunkt for alle. Dette har vært viktig for meg i alle menighetene der jeg har virket som sogneprest.

– Og hvordan har utviklingen gått?

– Jeg synes at den har vært vellykket. Vi har for eksempel dannet en koordineringskomité, kalt Agapegruppe, hvor hovedmålet er å etablere felles aktiviteter og fester for alle i menigheten. Her er det representanter fra de ulike nasjonale gruppene, slik at alle blir sett og hørt og tar del i fellesskapet. Men så kom koronaen. Da ble det bråstopp for alle aktiviteter.

– Det var veldig synd, for vi var så godt i gang med arbeidet. Nå er det bare å håpe at smittesituasjonen blir bedre, slik at vi kan fortsette, sier sognepresten.

 

IMG_4419.jpeg

BYGGE MENIGHET: – Å bygge opp og bevare en katolsk menighet er en felles oppgave, sier p. Paulus. I menigheten har de en egen koordineringskomité, kalt Agapegruppe, hvor hovedmålet er å etablere felles aktiviteter og fester for alle i menigheten. Foto fra katekeseopplæring.

 

LUKSUSPROBLEM

Til St. Laurentius menighet kommer det folk i alle aldre, og det er stort oppmøte til messene. De største nasjonale gruppene er polakker, filippinere, vietnamesere, afrikanere, spansktalende og litauere.

– Hvordan vil du beskrive miljøet?

– Det er veldig katolsk. Folk kjenner hverandre og samarbeider godt. Kirkekaffen samlet mange, da vi kunne holde den. Det var god stemning. Og i St. Laurentius har de et «luksusproblem »: Det er så mange som ønsker å hjelpe til og stiller opp for oppgavene i menigheten.

– Det er noe av det beste jeg opplever som sogneprest her, sier p. Paulus.

– Hva annet er viktig for deg?

– Det å være tilgjengelig for alle, slik at menigheten føler at jeg er her for dem. Det å inspirere og motivere menigheten er også viktig for meg.

– Hva er mer utfordrende?

– De største utfordringene opplevde jeg i begynnelsen, mens jeg arbeidet med å bygge fellesskapet. Nå som vi har fått etablert så mange fine samlingspunkter for hele menigheten, er utfordringen at vi ikke har plass til alle. Den polske gruppen er så stor at det blir vanskelig med felles messer for alle. Bare den polske gruppen alene har 2 – 3 søndagsmesser. Til sammen har vi rundt 4 – 5 søndagsmesser for at alle skal få plass i kirken. Men vi prøver å få det til, selv om ikke kirken er stor nok. Noe har vi flyttet utendørs, for eksempel pinsefeiring, den internasjonale dagen, patronatsfesten og en felles korsvandring i fastetiden.

 

IMG_7069.jpeg

STAPPFULL ST. LAURENTIUS KIRKE: Plassmangel i kirken er en del av utfordringene i menigheten når man skal samle alle. I 2021 kommer en del av menigheten til å inngå i den nye menigheten i Kongsberg.

 

NY MENIGHET

15. august 2021 vil Kongsberg, som idag er en del av St. Laurentius menighet i Drammen, bli en egen menighet. Oslo katolske bispedømme har allerede kjøpt metodistenes kirke i Kongsberg sentrum som vil bli sognekirken til den nye menigheten.

Biskop Bernt I. Eidsvig har kunngjort at kirken vies til Den hellige Barbara av Nikomedia, med bakgrunn i bergverkstradisjonen i Kongsberg. Hun er blant annet skytshelgen for gruve- og tunnelarbeidere.

– Jeg håper den nye kirken i Kongsberg bidrar til at at det blir bedre plass i Drammens sognekirke, sier p. Paulus. Frem til opprettelsen av den nye menigheten vil det fortsatt være St. Laurentius menighet som betjener Kongsberg.

– Siden jeg er alene her, og vi må ha flere messer nå på grunn av begrensninger for hvor mange som kan delta i messen, vil det hovedsakelig være P. Adam Wróblewski som feirer messe i den nye kirken i Kongsberg. Han er vanligvis ansvarlig for polsk sjelesorg i Drammen.

 

IMG_7443.jpeg

INTERNASJONAL DAG: Menigheten har mange felles fester på tvers av de nasjonale gruppene. Her feirer de den internasjonale dagen da hver av gruppene byr på en smak av sin kultur og tradisjoner.

 

LANG HISTORIE

Menigheten ble opprettet for 121 år siden etter at de daværende katolske familiene i byen henvendte seg til biskopen med ønske om å få sin egen kirke og menighet.

– Hva har St. Laurentius menighet betydd for byen?

– Jeg opplever at vårt nærvær betyr mye for byen. I min tid har karitativt arbeid vært spesielt viktig. Caritas i Drammen har et informasjonssenter som ligger ved siden av menigheten. Det drives av frivillige som arbeider ut fra samme verdigrunnlag som Caritas Norge. Senteret er åpent for alle i byen, uansett trostilhørighet, sier sognepresten.

– Vi er også aktive i rådet for kirkesamfunn i byen, og vi har et veldig godt samarbeid med Den norske kirke. Vi har felles palmesøndagsprosesjon, og i adventstiden har vi felles kompletorium på onsdager. Vi ønsker også å arrangere en felles korsvei, men vi har ikke klart å finne en tid som passer. Men vi jobber med det.

 

DSC_0328 (1).jpeg

FELLES FEIRINGER: Menigheten har et godt samarbeid med Den norske kirke som også er nærmeste nabo. Vanligvis feirer de palmesøndag med en felles prosesjon i byen.

 

STRENGERE SMITTEVERNREGLER

I skrivende stund øker antall koronasmittede i Norge. Situasjonen er alvorlig. Flere kommuner har innført strenge smittevernregler, også i Drammen.

– Hvordan har menigheten tilpasset seg denne ekstraordinære situasjonen?

– Da vi lørdag 28. mars 2020 fikk beskjed om å innstille alle offentlige messer, var det et sjokk, både for «kirkegjengere» og for meg. Selv om vi forstod at dette var en klok og nødvendig avgjørelse fra regjering og bispedømme, har det tatt tid for menigheten å bli vant til å leve (overleve) uten ukentlige og daglige eukaristiske samlinger. Da det åpnet opp igjen, fikk p. Paulus fort på plass tiltak, slik at det igjen kunne inviteres til offentlig messefeiring for de troende.

– Siden mange av de trofaste deltagerne ikke kunne bruke internett, ble det bestemt at registreringen kunne skje ved inngangsdøren. Løsningen har fungert. Da det ble tillatt med 200 deltagere, målte vi opp og merket sitteplassene med «Koronabønnen». Det ble plass til omtrent 80 personer med lovlig avstand i kirkerommet.

 

IMG_9804.jpeg

SMITTEVERN: For å holde avstandsreglene i kirken har p. Paulus merket plassene med en koronabønn.

 

– Hva har vært viktig for deg som sogneprest i denne perioden?

– Det er en vanskelig situasjon og et dilemma.

Vi ønsker jo å være tilgjengelig og å holde kirken åpen for de troende, men samtidig begrense antallet, slik at kirken ikke blir en smittekilde.

– Før pandemien var ikke kirken åpen hver dag, fordi det alltid må være noen som holder vakt. Det har jeg endret på nå, siden mange ikke ønsker å komme til messefeiringen på grunn av smittefaren. Men de kommer til kirken for å sitte alene, be og tenne lys. Derfor er det å holde kirken åpen et viktig alternativ, som jeg syns er nødvendig å bevare.

– Har det kommet noe positivt ut av denne situasjonen?

– Siden vi ikke kan ha så mange tilstede i høymessen på grunn av avstandsreglene, tilbyr vi nå en ekstra engelsk messe. Det har ført til at frivillige i menigheten dannet et kor med en egen pianist. Uten pandemien ville vi ikke hatt det koret. Det er flott å se at folk stiller opp. En annen ting som er verdt å nevne, er menighetens samarbeid med Caritas. Mange frivillige har stilt opp og utøvet nestekjærlighetsgjerninger for alle i byen. Kontoret har vært åpent daglig for samtaler og bistand. Det har for eksempel blitt delt ut matkuponger til dem som trenger det.

 

ÅTTE RASKE

Kristus er: Bestevenn

Tro betyr: Å gjøre hva Gud vil meg her og nå.

Kirken gir meg: Den nye familie Ett bibelvers: «Min nåde er nok for deg». (2 Kor, 12,9)

Favoritthelgen: Den hellige apostel Paulus og Den hellige Therese av Lisieux

Favorittbok: Bibelen

Det å være sogneprest er: Å leve for og med Guds folk.

Jeg vil gjerne bli husket for: At jeg har bygget fellesskap.

 

PREKE PÅ NORSK

P. Paulus Pham Huu Y er oppvokst i Quy Nhon, Vietnam, og begynte på prestestudiet allerede som 11-åring. Han forteller at dette er vanlig i Vietnam, og man trer da inn i det som kalles juniorseminaret. Men da han ble ordinert til prest, kunne han ikke forestille seg at han noen gang skulle holde preken på norsk. P. Paulus kom til Norge i 1988, og fortsatte utdannelsen som prestekandidat for Oslo katolske bispedømme. 4. april 1992 ble han ordinert til prest i St. Olav domkirke i Oslo av biskop Gerhard Schwenzer.

– Hele min prestetjeneste har vært for Kirken i Norge. Jeg er veldig takknemlig for at Gud har ledet meg hit jeg er idag, og jeg trives godt i Norge.

– Siden du begynte så ung, var det alltid prest du ville bli?

– Ja, men modenhet utvikler seg på veien. I begynnelsen var det nok mest at jeg hadde lyst til å bli prest. Så med tiden utviklet prestekallet seg.

– Og hva er det beste med å være prest?

– Det er nærhet til Gud. Det å få mulighet til å bo så nær kirken og alltid ha tilgang på den.

– Hva vil du si til dem som tenker på å besøke menigheten?

– At her i Drammen er kirken åpen for alle. Hit kan du komme og føle deg som hjemme. Velkommen!

 

IMG_6829.jpeg

KATOLSK MILJØ: – Kirkekaffen samlet mange så lenge vi kunne holde den, og det var veldig god stemning, sier sognepresten. Nå håper vi på at vi igjen kan samles til kirkekaffe om ikke altfor lenge.

 

Fakta St. Laurentius menighet i Drammen: 

 • IMG_9786.jpeg6. januar 1899 kjøpte Det apostoliske vikariat en tomt i Cappelens gate for å innrede prestebolig. Tomten ved siden av var allerede sikret for å bygge kirke. 
 • 19. november samme år ble tømmerkirken St. Laurentius innviet. Pater Heinrich Wüller ble innsatt som den første sognepresten. 
 • St. Josefsøstrene kom til menigheten og drev egen skole. 
 • I 1906 kjøpte de en villa ved siden av kirken og innredet et hospital. 
 • I 1935 ble det bygget ny prestegård med foreningslokale på kirketomten. 
 • Med årene ble tømmerkirken for liten, 14. desember 1996 ble kirken heist opp på en trailertilhenger og fraktet til Åssiden kirkegård, der den idag er gravkapell. 
 • 2. søndag i advent 1997 kunne daværende sogneprest, p. Janusz Fura, lese den første messen i den nye kirken. 19. april 1998 ble kirken vigslet av biskop Gerhard Schwenzer. 
 • Det sogner 9380 katolikker fra ca. 50 nasjonaliteter til kirken.

 

Fakta p. Paulus Pham Huu Y:

 • IMG_9822.jpegFødt i Da Nang i Vietnam 5. februar 1958 
 • Begynte på minor-presteseminar i 1969. Teologiutdannelse i Vietnam under vanskelige forhold i årene 1975–1982. 
 • Kom til Norge i 1988. Studier ved presteseminaret Allen Hall i London i 1990 – 1991. 
 • Diakonviet i St. Olav, Oslo i 1991. Presteviet samme sted 1992 av biskop Schwenzer. 
 • Har vært sogneadministrator og sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand, Tønsberg og Larvik. Mange ulike verv nå og tidligere, bl.a. medlem av Pastoralrådet og medlem av Pensjonskomiteen for prester i OKB. Har vært landsungdomsprest og tatt doktorgrad i misjonsteologi i Roma. 
 • Sitter i Caritas Norges styre. 
 • Utnevnt til sogneprest for St. Laurentius menighet i Drammen 1. august 2017.

 

 

Les mer om andre menigheter i serien:

 

 Les på polsk

 

Abonner gratis på St. Olav kirkebladSkjermbilde 2021-01-06 kl. 15.33.19.jpeg

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

Via dette skjemaet

Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse

Send E-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no