Den nordiske bispekonferanse: – Abort er ikke en menneskerettighet

Uttalelse fra Den nordiske bispekonferanse om rapporten «Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i EU, innen rammen av kvinners helse», som ble presentert av Predrag Fred Matic, medlem av Europaparlamentet.

NTB_bLRLBSStM4M.jpg

ADVARER: «Et vedtak om å gjøre abort til et helsetiltak og en rettighet, vil dessuten ytterligere kunne marginalisere personer, institusjoner og land som er motstandere av abort, fordi man vil hevde at de er mot en menneskerettighet», skriver Den nordiske bispekonferanse. Foto: Foto: Robert Schlesinger, NTB

 

Å fremme menneskets verdighet er et essensielt anliggende for Den katolske kirke. Dette omfatter en innsats for å bygge ut og gjøre helsetjenester tilgjengelig for alle. Det omfatter også å bekjempe diskriminering og de sosiale og kulturelle fordommer som preger manges liv, spesielt kvinners. Vi finner derfor mange positive elementer i denne rapporten.

 

På samme tid ser vi oss nødt til å si oss uenig i rapportens forslag om å gjøre abort til en helsetjeneste (et helsetiltak) og en menneskerettighet. Per definisjon skal helsetjenester og menneskerettigheter sikre menneskers helse og beskytte deres liv. Da kan de ikke utelukke ufødte barns helse og liv.

Dersom man gjør abort til en helsetjeneste og en menneskerettighet, forkludrer man disse moralske grensene, og man åpner for en tilfeldig tolkning.

Et vedtak om å gjøre abort til et helsetiltak og en rettighet, vil dessuten ytterligere kunne marginalisere personer, institusjoner og land som er motstandere av abort, fordi man vil hevde at de er mot en menneskerettighet.

Rapporten er et EU-initiativ som på urimelig vis bryter inn i det enkelte medlemslands juridiske selvstendighet til selv å vedta egne lover om abort og andre etiske tema.

Rapporten foreslår at vi bør definere helsepersonells rettighet til å nekte å utføre bestemte helsetjenester av samvittighetsgrunner (samvittighetsfrihet) som et problem som utfordrer loven. Slik setter rapportens forslag den enkeltes rett til å følge egen samvittighet i moralske og religiøse anliggender i fare, fordi konsekvensen kan bli at de mister sin stilling eller lisens som helsearbeider.

Som katolske biskoper forsvarer vi menneskelivet fra unnfangelse til naturlig død. Vi arbeider for individet, politikere og institusjoners rett til å sette spørsmålstegn ved abort uten å bli marginalisert eller diskriminert. Vi ønsker å forsikre oss om at det komplekse temaet abort forblir gjenstand for opplyst offentlig debatt. Det vil alle tjene på.

 

 

København, 19. juni 2021

På vegne av Den nordiske bispekonferanse

 

+ Czeslaw Kozon

Biskop av København

president

 

Les mer

 

 

 Les på polsk