Den nordiske bispekonferanse

Den nordiske bispekonferansens logo

Bispekonferansen har egne nettsider

Medlemmer med full stemmerett ved plenarmøtene:

H.H.Mgr. Czeslaw Kozon, biskop av København (formann, gjenvalgt 9. september 2019)
Kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholm (nestformann, gjenvalgt 9. september 2019)
H.H.Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg, biskop av Oslo
H.H.Mgr. Erik Varden OCSO, biskop-prelat av Trondheim stift
H.H.Mgr. Berislav Grgić, biskop-prelat av Tromsø stift
H.H.Mgr. Dávid Bartimej Tencer OFMCap, biskop av Reykjavík
Emeriterte biskoper og biskop-elekter – innbys til plenarmøtene, med kun rådgivende stemme:
H.H.Mgr. Gerhard Schwenzer SS.CC, emeritert biskop av Oslo
H.H.Mgr. Teemu Sippo SCJ, emeritert biskop av Helsinki
Bispekonferansens permanente råd:
H.H.Mgr. Czeslaw Kozon, biskop av København (formann, fra 7. september 2015)
H.H.Mgr. Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholm (nestformann, fra 7. september 2015)
H.H.Mgr. Dávid Bartimej Tencer OFMCap, biskop av Reykjavík (fra 9. september 2019)
Generalsekretariat:
E-post nbk@katolsk.dk
Adresse  Den nordiske Bispekonference, Sekretariat, Gammel Kongevej 15, 1610 Copenhagen V, Denmark.
Telefon  +45 33 556022
Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS (sekretær, gjenvalgt 9. september 2019)

Se også bispekonferansens dokumentsamling: Her finner du hyrdebrev, fellesuttalelser, høringsuttalelser m.v. fra enten den nordiske katolske bispekonferanse, det norske katolske bisperåd, eller fra enkelte biskoper - i siste tilfelle dersom det dreier seg om forhold av mer varig eller generell interesse.

Den nordiske bispekonferanses statutter.