SIPPO Teemu, SCJ

Foto: Mats Tande 2016-09-27Biskop emeritus av Helsinki (2009 – 2019).

Født i Lahti, Finland, 20. mai 1947. Første løfter i kongregasjonen Jesu Hellige Hjerte 11. oktober 1970. Diplomteolog fra Universitet Freiburg (Tyskland) 1976. Presteviet 28. mai 1977.

Valgt til bispedømmeadministrator av Helsinki 2. juli 2008 etter at biskop Józef Wróbel SCJ ble utnevnt til hjelpebiskop i erkebispedømmet Lublin.

Utnevnt til biskop av Helsinki den 16. juni 2009 av pave Benedikt XVI, bispeviet 5. september 2009.

Pave Frans aksepterte den 20. mai 2019 biskop Sippos avskjeds­søknad, av helse­messige årsaker. 

av Webmaster publisert 06.09.2009, sist endret 20.05.2019 - 14:39