P. Teemu Sippo SCJ utnevnt til biskop av Helsinki

foto1.jpg

 Se også:

Pave Benedikt XVI har i dag, den 16. juni 2009, utnevnt p. Teemu Sippo SCJ til biskop av Helsinki, Finland. Bispestolen i Helsinki har vært vakant siden biskop Józef Wróbel i juni 2008 ble utnevnt til hjelpebiskop av Lublin, Polen. P. Teemu Sippo har vært bispedømmeadministrator i Helsinki siden 2. juli 2008.

Teemu Sippo er født i Lahti, Finland, 20. mai 1947. Han avla sine første løfter i kongregasjonen Jesu Hellige Hjerte 11. oktober 1970. I 1976 ble han diplomteolog fra Universitet i Freiburg (Tyskland), og prestevielsen fant sted 28. mai 1977.

I løpet av sine over 30 år som prest har p. Sippo tjenestegjort som kapellan, sogneprest i domkirken, informasjonssjef i bispedømmet og siden 2004 som biskoppelig vikar for økumenikk.

 - Det var med stor glede vi mottok budskapet om utnevnelsen av p. Teemu Sippo som biskop av Helsinki, efter et år med vakans. Han kommer til bispegjerningen med lang og bred erfaring fra bispedømmet han nå skal lede, og vil utvilsomt styrke Den katolske kirke i Finland. Vi ser frem til å samarbeide med ham, til det beste for våre bispedømmer, uttaler biskop av Oslo og apostolisk administrator av Trondheim, Bernt Eidsvig, og biskop Berislav Grgic av Tromsø.

VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. juni 2009)

av Webmaster publisert 16.06.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04