OKBs oljevigselsmesse 2021

 

Følg sendingen direkte kl. 12.00 torsdag 10. juni: 

 

Vanligvis feires oljevigselsmessen i Oslo katolske bispedømmet tirsdag i den stille uke. På grunn av koronapandemien og smittevernreglene ble årets oljevigselsmesse utsatt. Ny dato er bestemt, og oljevigselsmessen feires i år torsdag 10. juni i  St. Olav domkirke, Oslo.  

 

Under oljevigselsmessen vigsler biskop Bernt I. Eidsvig de hellige oljer for salving av syke og katekumener, samt den hellige krisma. Prestene fornyer også sine ordinasjonsløfter. Messen feires av biskopen med assistanse av så mange prester som mulig fra bispedømmet.

 

Oljevigselsmessen feires kun med geistlige i år på grunn av smittevernsrestriksjoner. Man kan altså dessverre ikke melde seg på messen eller delta i feiringen annet enn via nettet.  

 

 

 Les på polsk