R.I.P: Sr. Hedwig Marie Hergenhahn CSJ

«Alt står i Gud Faders hånd…»

 

Sr. Hedwig Marie Hergenhahn CSJ, født 12.02.1948 i Frankfurt/Main Tyskland, sovnet inn 16. juni 21 på St. Josephsøstrenes Hjem, Grefsen.

Rekviem: Tirsdag 22. juni 2021 kl. 11.00 i Kapellet hos St. Josephsøstrene, 3. etasje
Begravelse på Grefsen kirkegård
p.g.a. corona trengs det en påmelding: provins@stjoseph.no

 

Å legge seg i Guds store hånd!
Dette er en setning som kunne stå over Sr. Hedwig-Maries liv.
Da hun var 21 år, begynte hun som postulant hos St. Josephsøstrene på St. Joseph Institutt i Oslo. 12.02.1948 ble hun født i Frankfurt am Main/Tyskland. I tiden som novise, junioratsøster og fram til de evige løfter i 1979 bodde hun både på St. Joseph Institutt, Vor Frue Villa, Vår Frue Hospital og i Venåsveien, Haugerud.

Hun kom med en handelsskoleutdannelse i klosteret, tok realskole, hjelpepleierutdannelse, datakurs, og NKI Arbeidslederskolen i Oslo. Så hadde hun 8. måneders Engelsk kurs i Dublin , CPE kurs i USA og et fornyelsesår i 1975 i München.

Hun har arbeidet både på Vår Frue Hospital fra 1976- 1981 og på vår sykeavdeling på Grefsen. Fra 1982 til 1987 arbeidet hun på retrettsentret
på Nesøya og var også ansatt på kontoret i St. Hallvard menighet. Fra 1987-1996 var hun i Tyskland og var ansatt på et pleiehjem i
Senden/ Tyskland. Etter en kortere tid i Porsgrunn var hun i 2 år leder på vår sykeavdelingen på Grefsen.

Fra 2002 til 2008 tilhørte hun kommuniteten i Lillestrøm, og var aktiv med i menighetens Gudstjenester, sangkoret og menighetsrådet . Fra 2002 til 2018 var hun ansatt i Franziskushjelpen som økonomimedarbeider. Fra 2013 – 2020 var hun forstanderinne for St. Josephsøstrenes hjem
på 
Grefsen og ble valgt inn i provinsstyret fra 2016-2021.

I 2020 ble hun rammet av en alvorlig kreftsykdom.
Hun døde den 16. juni 2021 om morgenen kl. 3.30 på vår sykeavdeling, hvor hun hadde ligget det siste halve året.
Nordre Aker hjemmetjeneste og også våre ansatte innenfor sykepleien gjorde en veldig god tjeneste hele denne tiden.

Vi takker henne som medsøster og venn, og ønsker henne at hun hviler i Guds kjærlighet og fred.
Hun var veldig glad i våre unge vietnamesiske søstre, og vi tror hun ble helt rørt over at de sang ved hennes kiste
i vårt bårerom en vietnamesisk Mariasang.

Vi ber om forbønn for henne og at hun vil være vår forbeder i himmelen.

 

 

 

St. Josephsøstrene av Chambéry
Den norske provins