SERIE: – Viktig med et engasjement for Kirken!

KVINNER I KIRKEN DEL 4: Under bønneintensjonene for oktober ifjor ba pave Frans om at kvinner må få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken. – Vi må inkludere kvinner der det tas viktige beslutninger, sier pave Frans.

I denne serien som består av fire deler skal vi belyse vi temaet Kvinner i Kirken gjennom samtaler med: Unn Falkeid: Prisbelønt idéhistoriker, Sr. Anne Lise Strøm OP: Priorinne med 30-års ledererfaring, Unn Madsø: Kansellist og har ledet administrasjonen til Trondheim stift de ti siste årene og Marta Skretteberg: Den eneste kvinnelige topplederen med minoritetsbakgrunn i en humanitær organisasjon i Norge. 

 

csm_Alexander_og_Unn_7cadf7449f.jpg

KVINNER I KIRKEN: I over ti år har Unn Lindgard Madsø ledet administrasjonen i Trondheim stift som kansellist/kontoransvarlig. 

 

Det er ingen hemsko å være kvinne i vår Kirke. Jeg har holdt ut så lenge i min stilling fordi det har gitt meg så mye glede og fordi jeg har møtt så mye støtte og velvilje, sier, Unn Lindgard Madsø, kansellist Trondheim stift.

 

TEKST: Kathrine Låver

 

I over tjue år er det kvinner som har ledet administrasjonen i stillingen som kansellist i Trondheim stift. Kari Hauge ble utnevnt i 1998. De siste ti årene har det vært Unn Lindgard Madsø.

– Jeg tror det var tilfeldig at det ble to kvinner på rad, sier hun. – Jeg var egentlig på vei til å tre ut av arbeidslivet etter å ha jobbet i barnevernet da jeg ble spurt om jeg ville ha denne jobben. 

– Du ble direkte utpekt?

– Ja, men jeg tror det var mer fordi jeg hadde vist interesse og engasjement for Kirken, enn for at jeg er kvinne. Kirken verdsetter at man stiller opp og står til disposisjon. Det blir verdsatt, særlig i et så lite stift som vårt.

 

Både kvinner og menn 

Unn Lindgard Madsø er utdannet sosionom og har arbeidserfaring med stats- og kommunalkunnskap, jus/forvaltningsrett, sosialpolitikk og sosialøkonomi, psykologi og sosiologi. Etter at hun konvertere til Den katolske kirke ble hun medlem av menighetsrådet i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim, var leder for Legmannsrådet (forløperen til pastoralrådet), var aktivt med i forberedelsen av pave Johannes Paul IIs besøk i Trondheim, arrangerte nasjonale samlingsdager på Sund folkehøyskole og ledet den nasjonale olsokkommisjonen.

Nå skal hun tre av som kansellist i en alder av 74 år og mener at stillingen passer godt til en kvinne.

– Hvorfor det?

– Det er positvt at det i alle institusjoner er en blanding av kvinner og menn. Da jeg jobbet i barnevernet, var det ofte en overvekt av kvinner der. Det er heller ikke det gunstigste. Jeg glad for at kvinner kan fylle flere roller i Kirken. 

Unn legger til at det er en stor fordel å ha litt bred kompetanse for denne stillingen.

– Siden vi er så få her i Trondheim, blir man i denne stillingen litt potet. Vi må trå til der det trengs. Heldigvis hadde jeg både en bredspekteret utdanning og arbeidserfaring.

 

47620681061_d53f31dd42_o.jpg

GEISTLIGHETEN: Foruten biskop Erik Varden, betjenesTrondheim stift av 13 prester.  

 

Mannsdominert Kirke

– Har du noen ganger følt at det å være kvinne er en hemsko for å lykkes i et tradisjonelt mannsdominert hierarki som Kirken?

– Det var mye som var vanskelig – særlig de første årene. Det gikk mer på at det var mange oppgaver jeg ikke hadde gjort tidligere, ikke at jeg var kvinne. Jeg har bare erfart velvilje og støtte fra prester og andre geistlige.

I pavens månedlige bønneintensjoner i oktober i fjor inngikk at kvinner stadig måtte få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken. “Vi må inkludere kvinner der det tas viktige beslutninger”, sa paven. 

– Hva tenker du om dette?

– Kirken har jo opp gjennom tidene vært veldig mannsdominert, og det er det som var synlig utad. Jeg tenker det er bra at Kirken nå er mye mer bevisst på å inkludere og synliggjøre kvinner i ledelsen og i ulike administrative stillinger.

Unn legger likevel til at som trossamfunn har vi andre hensyn vi må forholde oss til enn sekulære organisasjoner.

– Vi er først og fremst Kirke, sier hun.

 

NTB_2hr4fZ271BA.jpg

STEMMERETT: Det fikk mye positiv oppmerksomhet da pave Frans utnevnte den franske ordenssøsteren Nathalie Bacquart (bildet) til undersekretær for Vatikanets bispesynode. Hun er den første kvinnen som får en toppstilling som også vil gi henne stemmerett i synoden. Foto: NTB Scanpix.

 

Kvinner i toppstillinger

Paven har løftet frem kvinner den siste tiden ved utnevnelsen av sr. Nathalie Becquart til undersekretær for bispesynoden, endring av kirkeretten slik at også kvinner kan utføre noen av de offisielle oppdragene i Kirken og flere andre utnevnelser av kvinner i toppstillinger i Vatikanet.

– Hva sier dette om den Kirken paven ønsker for fremtiden?

– Jeg syns det er flott med mange kvinnelige rollemodeller, også i Kirken. Det er spesielt viktig i land hvor likestilling ikke har kommet like langt som her i Norge.

– På hvilken måte?

– De prestene som er oppvokst her i Norge har et syn på kvinner som likestilte, i takt med samfunnet her hjemme. Jeg har aldri opplevd noe selv, men jeg har hørt noen prester fra andre land i noen tilfeller være litt mer respektløse i sin omtale av kvinner. Jeg tenker at dette har utspring i samfunnets holdninger i de landene de kommer fra, og ikke i Kirken som sådan. Men det er viktig at paven viser hva som er den rette vei.

Unn har hatt tanken om å gå av med pensjon tidligere, men det har vært så hyggelig at hun har blitt værende i sttiftet.

– Biskopene har vist meg stor tillit og støttet meg i mitt arbeide. Jeg er enormt takknemlig for at jeg har fått arbeide så mange år i Kirken. Og som pensjonist er det fremdeles mange oppgaver jeg kan gjøre i og for Kirken. Heldigvis!

Uansett om det blir en mann eller kvinne som overtar som kansellist, er det viktig at vedkommende har et oppriktig engasjement for Kirken, mener Unn.

 

be74b715-2ab8-4028-ba5a-7d909746c53e.jpeg

ETTERFØLGER: Fra høsten 2021, etter tyve år, blir det en mannlig etterfølger som skal påse at administrasjonen i Trondheim stift når sine mål.

 

Mannlig kansellist

I midten av mai kunngjorde stiftet at det er Morten Værnes som vil overta stillingen når Unn Madsø går av med pensjon. Han tiltrer som kansellist/kontoransvarlig fra 1. september 2021. Morten Værnes kommer til stiftet fra stilling som seniorrådgiver ved Frostating lagmannsrett, der han har vært ansatt siden 2008. 

I domstolen stilles det svært høye krav, blant annet til struktur, nøyaktighet og etterrettelighet. Dette er egenskaper Morten Værnes setter høyt.

– Jeg vil gjøre det jeg kan for å innfri forventningene og for at Trondheim stift i Den katolske kirke skal nå sine mål, sier han.

 

 

Les flere saker i serien Kvinner i Kirken:

 

 

 

  

Les mer: