Takk og oppmuntring til våre mange kateketer

Den hellige familie 3.jpgI alle de katolske menighetene i Norge drives det katekese, for barn (mest til første­kommunion) og ungdommer (mest for konfirmanter) og voksne (mest konvertitt­kurs og ekteskaps­forberedelse) og det er både lekfolk og prester/diakoner som underviser disse mange barn/unge/voksne over hele landet. Det siste året har vært krevende for de fleste pga. korona­viruset, og vel spesielt krevende i skolen og i menighets­katekesen. Kirken skylder alle kateketene som har gjort en imponerende innsats i en vanskelig tid en stor takk!

Katekese er en svært viktig tjeneste i Kirken, noe som nylig ble tydelig under­streket da pave Frans kom med anerkjennelse og nye bestemmelser og hvordan kateketer kan innsettes i sin tjeneste i dokumentet Antiquum ministerium. De fleste menigheten i Norge trenger også flere kateketer, så kontakt gjerne din egen menighet hvis du kan tenke deg å bli kateket.

Kateketisk senter i Oslo katolske bispe­dømme betjener i praksis også menighetene i Trondheim stift og Tromsø stift, og på et inspirasjons-webinar for kateketene lørdag 28. august inviteres kateketene i alle menighetene i hele landet. De tre biskopene i Norge er bedt om å si noen takkens ord til kateketene, og ellers kan det nevnes:


Webinaret arrangeres lørdag 28. august 2021, kl. 11.00 – 14.30. Webinaret har fått navnet «En spirende tro – Sammen for Jesus», og holdes på nettplattformen Zoom, innloggingslink vil sendes ut i e-post til alle deltagere i forkant.  Program: 

Fra kl. 10.45: Innlogging i webinarrommet.

Kl. 11.00: Velkomst og åpningsbønn v/ p. Oddvar.

 • Hilsen fra de norske biskopene til kateketene.
 • Presentasjonsrunde
 • Nytt fra Verdenskirken: Om familiens år.
 • Om beredskapsplan mot seksuelle overgrep.
 • Om vårt ansvar som kateketer – Pave Frans` apostoliske brev om katekettjenesten.
 • Angelus og bordbønn

Kl. 12.30: Lunsj

 • Tips til katekesetimene – lag en plan og fang oppmerksomheten.
 • Barn og unge med spesielle behov i katekesen – hvordan møter vi utfordringer?
 • Katekese for hele familien – et pilotprosjekt i Tønsberg.
 • Digitale hjelpemidler – Kahoot!
 • En hilsen til kateketene fra Norges Unge Katolikker.
 • Om YouCat-bøkene – Hvordan bruker kateketen dem?
 • Fornyelse av troen for unge og voksne med «Sycamore/Morbærtreet – en filmserie om katolsk tro»

Kl. 14.30: Takk for i dag!

Kl. 14.30 – 14:45: Mulighet til å «bli igjen» for å stille spørsmål til Katektisk senter


Kateketer kan melde seg på ved å sende navn, e-postadresse, mobilnummer og menighetenes navn til: Camilla.Cselenyi@katolsk.no. Merk e-posten: Påmelding til kateket-webinar. Du kan melde deg på fra i dag. Hjertelig velkommen!