Et viktig besøk for alle katolikkene i Nord-Norge

Bilde1.jpg

VELGJØRER: Hvert år støtter tyske Bonifatiuswerk rundt 1.000 prosjekter i det gamle Øst-Tyskland, i de nordiske landene og i Baltikum. 

 

Fra 3. til 16. august besøkte mgr. Georg Austen, generalsekretær fra den tyske hjelpeorganisasjonen Bonifatiuswerk, den nordlige delen av Tromsø Stift. Bidragene de har skjenket stiftet har blant annet bidratt til å opprette nye kapelldistrikt.

 

Egentlig skulle besøket gjennomføres allerede for to år siden, men på grunn av termineringsproblemer i 2019 og pandemien i 2020 ble reisen avlyst to ganger. Besøket ble med tiden mer og mer aktuell siden Bonifatiuswerk har støtter flere prosjekter i stiftet de siste årene.

 

Nye kapelldistrikt

I 2016 ble et hus kjøpt med hjelp av Bonifatiuswerk i Vadsø. Huset er nå innredet med kapell og egen prestebolig. De har hjulpet til med byggingen av den nye kirken i Alta som stod klar i 2019.

Med den nye kirken i Alta besluttet biskop Berislav Grgić å dele opp St. Mikael menighet i Hammerfest, som i flateinnhold var på størrelse med Danmark. Alta ble fra 1. juli 2021 et eget kapelldistrikt med navn St. Josef. Ansvarlig for distriktet er pastor Wojciech Egiert. Øst-Finmark ble fra samme dato et eget kapelldistrikt ved navn St. Lorenzo Ruiz med sete i Bjørnevatn. Det er p. Dariusz Banasiak O.Cist. som er ansvarlig prest. Kapellet i Vadsø grenser nå under Øst-Finmark kapelldistrikt.

I lengre perioder har Vår Frue domkirke og bispegården i Tromsø måtte gjennomgå store saneringer. I Harstad er det bygget et nytt menighetslokale. Alle disse prosjektene, samt enda flere har Bonifatiuswerk støttet.

 

Harstad.jpg

MENIGHETSLOKALE: Det nye menighetslokale i Harstad er bygget med støtte fra Bonifatiuswerk.

 

Over 1000 prosjekter

Mgr. Georg Austen, sammen med den tyske sognepresten, Martin Geistbeck ønsket å besøke alle disse stedene for å se hvordan bidragene har beriket stiftet. De dokumenterte reisen med mange vakre bilder.

 

Reisen dreide seg ikke kun om å se de mange bygge- og renoveringsprosjektene. Mgr. Austen ønsket å møte så mange som mulig av de som virker i stiftet. Biskopen, prestene, de troende, karmelittsøstrene, St. Elisabethsøstrene, Caritas i Tromsø og Norges unge katolikker.

Hvert år støtter tyske Bonifatiuswerk rundt 1.000 prosjekter i det gamle Øst-Tyskland, i de nordiske landene og i Baltikum. Kun 200 av disse går til å støtte bygging eller renoverings prosjekter. De andre 800 går til prosjekter med en form for pastoral orientering. Det betyr at Bonifatiuswerk ikke kun deler ut penger, men bidrar aktivt til å realisere mange gode pastorale ideer for å hjelpe trosforkynnelsen i lokalkirkene. De 45 ansatte i Paderborn i Tyskland tar særlig vare på de katolske troende som lever i Nord-Europas diaspora områder.

 

Bilde3.jpg

KARMELITTSØSTRENE: De tyske gjestene ønsket å besøke så mange som mulig på reisen. De stoppet også innom Karmel kloster.

 

Gjestfrihet

Nå er besøket over og det ble noen innholdsrike dager med de tyske gjestene. Det var et viktig besøk for alle i Nord-Norge for kontaktpleie med bare telefon og e-post er ikke nok. Det er viktig at vi kan dele våre erfaringer, utfordringer og problemer med andre. Det støtter samholdet, og det gir fornyet kraft for fremtiden.

Vi har fått mye hjelp fra Bonifatiuswerk de siste årene og det var en glede for oss å få vise våre gjestfrihet. Vi håper og tror at mgr. Georg Austen og p. Martin Geistbeck skal bringe med seg en fornyet og dypere innsikt i Tromsø Stiftets arbeid og liv, og at de beholder alt det opplevde godt i minne.

Nordkapp.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORDKAPP: P. Antonius Sohler, generalvikar i Tromsø stift, tok gjestene med en tur til Nordkapp.  

 

 

Les mer:

 

Les på polsk