Biskop Bernt I. Eidsvig og helseminister Bent Høie: – Ta koronavaksinen!

 

NTB_ktbGH6xlzmw.jpeg

VAKSINE-OPPFORDRING:  Biskop Bernt I. Eidsvig deler helseminister Bent Høies bekymring over undervaksinering blant katolikker i Norge. Foto: Ole Martin Wold / NTB 

 

 

Helsemyndighetene rapporterer at færre fra tradisjonelt katolske land tar koronavaksinen. Lytt til paven, og la deg vaksinere, er biskopens budskap.

 

Helseminister Bent Høie (H) kontaktet biskop Bernt I. Eidsvig tirsdag 7. september. Beskjeden var ikke til å misforstå. Han er bekymret over undervaksinering blant katolikker i Norge.

– Statsborgere fra tradisjonelt katolske land benytter seg ikke av tilbudet om gratis vaksine i like stor grad som de som er født og oppvokst i landet, sier biskopen.

Han og helseministeren henstiller derfor alle katolikker, uansett hvor de måtte komme fra, til å benytte seg av tilbudet om vaksinering: Det er gratis, lett å få time – og det stilles kun medisinske spørsmål som avklarer hvorvidt du kan ta vaksinen.

 

Trenger du mer info?  Besøk denne nettsiden: www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

 

Pavens oppfordring

Under onsdagsaudiensen i Paul VI’s audienshall i Vatikanet onsdag 11. august 2021kom paven med sin hittil tydeligste oppfordring til katolikker over hele verden om å la seg vaksinere:

 – Å vaksinere seg med vaksiner godkjent av kompetente myndigheter er en kjærlighetsgjerning. Og det å bidra til at folk flest blir vaksinert, er en kjærlighetsgjerning. Det er kjærlighet til en selv, kjærlighet til familie og venner, kjærlighet til alle mennesker. Kjærlighet er også sosial og politisk – det finnes sosial og politisk kjærlighet; den er universell og gjennomstrømmes stadig av små personlige tegn på godhet, som kan forandre og forbedre våre samfunn (jfr. Laudato Si’, 231, jfr Fratelli tutti, 184).

 

Nestekjærlighet i praksis

Biskop Bernt I. Eidsvig ber alle katolikker om å følge pave Frans’ oppfordring om å ta vaksinen som en kjærlighetsgjerning, til en selv og ens nærmeste.

Pavens nylige budskap harmonerer med biskopens eget. Allerede i 2020 sa han at «smittevern er nestekjærlighet i praksis». 

–  For å hindre videre spredning og for å beskytte seg selv mot viruset, er det viktig å la seg vaksinere når man blir tilbudt sjansen, sa biskop Eidsvig da han ble intervjuet i februar 2021.

 

Trenger du mer info?  Besøk denne nettsiden: www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

 

Les mer

 

 Les på polsk