To nye norske medlemmer av Gravridderordenen

DSC05504.jpeg

ETTER INVESTITURMESSEN: 30. oktober feiret Gravridderordenen i Norge investiturmesse i St. Olav domkirke, Oslo, med biskop og ordenens norske storprior Bernt I. Eidsvig. Alle foto: Gravridderordenen

 

Lørdag 30. oktober feiret Ridderodenen av Den hellige grav i Jerusalem opptagelse av 2 nye medlemmer. Ewa Bivand ble opptatt som dame og Tor-Magnus Horten ble opptatt som ridder.

 

NY DAME: Ewa Bivand tas opp av biskop Bernt I. Eidsvig.  

To opptagelserDSC05433.jpeg

Opptagelsen foregikk i et ordensinvestitur i St. Olav Domkirke i Oslo etterfulgt av pontifikalmesse. Hovedcelebrant var ordenenes storprior i Norge biskop Bernt I. Eidsvig. Under investituren mottok den nye dame og ridder sine insignier av storprioren, og ble ikledd kapper av Huan Nguyen, den magistrale delegat (leder) i Norge.

Kardinal Fernando Filoni, ordenens stormester, forfremmet samtidig to nåværende medlemmer: Helene Lund ble forfremmet til dame med storkors og Lars-Ole Svanenhielm Djupdal ble forfremmet til storoffiser.

 

Prominente gjester

Foruten ordenens norske medlemmer var ordenens visegeneralguvernør og stattholdere fra Øst-Spania og Danmark/Sverige tilstede. Blant andre gjester var biskop emeritus av Oslo Ole Christian Kvarme, representanter for Malteserordenen og den spanske ambassadøren til Norge Antonio Lopez Martinez.

 

NY RIDDER:  Tor-Magnus Horten tas opp av biskop Bernt I. Eidsvig. 

Ordenens oppdragDSC05427.jpeg

Den Hellige gravs orden arbeider for å støtte Jerusalempatriarkatets arbeid, som omfatter ikke bare dets administrasjon, men fremfor alt opprettelse av skoler, presteseminar, kirker, og universitet.

 

Les mer

 

Fakta: Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem

  • Ridderordenen for Den hellige grav i Jerusalem er en leginstitusjon under beskyttelsen av Den hellige stol.
  • Ordenen har for tiden rundt 30 000 medlemmer i nesten 40 land. 
  • Ordenens historie kan føres tilbake til dokumenter fra 1336, men ifølge tradisjonen har den virket helt siden de første korstogene.
  • Formålet er blant annet «å styrke medlemmenes kristne liv i absolutt lydighet til paven og i forhold til Kirkens lære»; «åndelig og økonomisk støtte til Det hellige land» samt «å støtte bevaringen og utbredelsen av troen i Det hellige land, og vekke katolikkers interesse for dette arbeidet.»
  • Ordenens stormester er en kardinal utnevnt av paven. I dag er det kardinal Fernando Filoni.
  • Norsk magistral delegat: Huan Nguyen KCHS
  • Norsk Storprior: biskop Bernt I. Eidsvig KC*HS av Oslo 
  • Norsk nettside: www.oessh.no

 

 

Se introduksjonsfilm om ordenen