Kallsmesser 2022, Oslo katolske bispedømme

 

 

Måned

Ansvar

Dato og sted

Januar

 

-

Torsdag 6. januar *

Februar

 

 

Dominikanerne

Torsdag 3. februar kl. 18.30, St. Dominikus kirke

Mars

 

 

Bønn for kall generelt

Torsdag 3. mars

April

 

 

St. Josephsøstrene

Torsdag 7. april kl. 18.00, Grefsen

Mai

 

 

Bønn for kall generelt

Torsdag 5. mai

Juni

 

 

Bønn for kall generelt

Torsdag 2. juni

Juli

 

 

Bønn for kall generelt

Torsdag 7. juli

August

 

 

Bønn for kall generelt

Torsdag 4. august

September

 

 

Dominikanerinnene, Lunden

Torsdag 1. september kl. 18.00, Lunden kloster

Oktober

 

 

Fransiskanerne

Torsdag 6. oktober kl. 18.00, St. Olav domkirke

November

 

 

Maristene

Torsdag 3. november kl. 18.00, St. Olav domkirke

Desember

 

 

Elisabethsøstrene

Torsdag 1. desember kl. 18.00, St. Olav domkirke

 

*Festen for Herrens åpenbaring sammenfaller med kallsmessen i januar.