Herrens bebudelse 25. mars: Høymesse for fred

Delta i innvielsen av Russland og Ukraina til Jomfru Marias Uplettede hjerte  

 

 

Fredag 25. mars, Herrens bebudelse, feires høymesse i St. Olav domkirke, Oslo, kl. 18.00.  

 

У п’ятницю, 25 березня, у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, під час богослужіння, яке розпочнеться о 18.00 в катедрі св. Улава (St. Olav domkirke) посвятиться Росію та Україну Непорочному Серцю Марії. Запрошуємо всіх  до всільної молитви. 

 

Samme dag har pave Frans bedt alle biskoper om å delta i innvielsen av Russland og Ukraina i Marias uplettede hjerte. Pave Frans feirer selv messe i Peterskirken kl. 17, og forestår da den verdige og historiske innvielsen. Kardinal Konrad Krajewski, pavens 

Kardinal Konrad Krajewski, pavens almissegiver, kommer som pavens utsending å holde seremonien i Fátima.

Allerede under angeløsbønnen 13. mars formanet pave Frans hele Kirken til å be for fred. Under den offentlige audiensen onsdag 23. februar oppfordret han alle troende til å be om fred i Ukraina på askeonsdag. Han sa blant annet: «Måtte Fredens dronning beskytte verden for krigens galskap.»

 

NTB_8FfUL2wQDC8.jpeg

MARIAS FATIMA-BØNN: Fredag 25. mars, Herrens bebudelse, innvies pave Frans Russland og Ukraina til Marias Uplettede hjerte under messen i Peterskirken. Det samme vil skje i St. Olav domkirke under høymessen kl. 18.00. Foto: Remo Casilli, Reuters / NTB

 

Bønn om fred

Da Maria åpenbarte seg i Fátima 13. juli 1917 ba hun om at Russland skulle vies til hennes Uplettede hjerte, og forklarte bønnen slik: ‘Dersom dere svarer på min bønn, vil Russland omvende seg og dere vil få fred; hvis ikke, vil Russland utbre sine feilgrep i verden, forårsake kriger og forfølgelser av Kirken. De gode vil lide martyrdøden, den hellige Far vil få mye å lide, flere nasjoner vil bli utslettet. Til slutt vil mitt Rene Hjerte seire. Den hellige Far vil innvie Russland til meg, som så vil omvende seg, og en periode med fred vil bli innvilget verden. (…).’

– Pave Frans kommer til å be en bønn til Jomfru Maria, der han betror Russland og Ukraina til hennes Rene Hjertes særskilte beskyttelse og forbønn, ber om fred mellom de to landene og om fred i verden, forklarer Maria Fongen ved Oslo katolske bispedømmes kateketiske senter.

 

– Hvordan skal vi forstå pavens innvielse, hvilken betydning bærer den?

– Det er kanskje den sterkeste appell Kirken kan rette til Jomfru Maria, hvis uplettede Hjerte alltid lever i Guds fullkomne kjærlighet, sier Fongen. 

 

 

  

Pavens Ukraina-bønn 

NTB_JG_XhaFTjKY.jpg

En sønn sørger over sin mor, Kyiv. Foto: Thomas Peter, Reuters /NTB

 

 

Tilgi oss for at vi kriger, Herre.

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, ha miskunn med oss syndere!

Herre Jesus, født i skyggen av bombene som faller over Kyiv, ha miskunn med oss!

Herre Jesus, du som døde i en mors armer i en bunkers i Kharkiv, ha miskunn med oss!

Herre Jesus, du, en 20-åring sendt til frontlinjen, ha miskunn med oss!

Herre Jesus, du, som fremdeles ser væpnede hender i skyggen av ditt Kors, ha miskunn med oss!

 

Tilgi oss, Herre.

 

Tilgi oss, om vi ikke er tilfreds med naglene vi korsfestet Dine hender med, men fortsetter å slukke vår tørst med blodet fra dem som er blitt rammet av våpen.

Tilgi oss, om disse hendene som Du har skapt for omsorg, er blitt forvandlet til redskaper for død.

 

Tilgi oss, å Herre, om vi fortsetter å drepe vår bror;

Tilgi oss, om vi, som Kain, fortsetter å ta opp stener fra våre marker for å drepe Abel.

Tilgi oss, om vi fortsetter å tro at alt vårt strev kan rettferdiggjøre vår grusomhet,                               
og om vi tror at vår smerte, kan berettige våre brutale handlinger.

Tilgi oss for at vi kriger, Herre. Tilgi oss for at vi kriger, Herre.

 

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, vi trygler deg! Hold igjen Kains hånd!

Opplys vår samvittighet;

Må ikke vår vilje skje;

Overlat oss ikke til våre egne handlinger!

 

Stans oss, Herre, stans oss!

Og når Du har holdt igjen Kains hånd, ta vare også på ham. Han er vår bror.

Å, Herre, sett en stopper for volden!

Stans oss, Herre!

Amen.

 

 

 

Streamingplakat-Ukraina.png

  

Les mer

 

 

 Les på polsk