Pavens innvielse: Gir Jomfru Maria handlingsrom til å be om store nåder

NTB_ggpqsx6N9kU.jpeg

PAVENS BØNN FOR UKRAINA:  Idet Pave Frans avrundet sin generalaudiens onsdag 16. mars, ledet han dem, som var samlet i Paul VIs hall og som fulgte med digitalt,  i en spesiell bønn for slutt på krigen i Ukraina. Bønnen finner du nederst på denne siden. Foto: Vatican Media, Reuters / NTB

 

Herrens Bebudelsesdag (25. mars) skal pave Frans innvie Russland og Ukraina til Jomfru Marias uplettede Hjerte. Hva betyr det i praksis – hva kommer paven egentlig til å gjøre?

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

TIL FATIMA-HELLIGDOMEN: Pavens almissegiver kardinal
Konrad Krajewski reiser til Fátima-helligdommen for å utføre den samme
innvielsesbønnen som Den hellige far selv ber i Peterskirken. Foto: Vatican Media, Reuters / NTB

NTB_L3jGkzm3oOk.jpegPave Frans forestående handlinger forekommer ikke ofte. De kan dessuten virke noe fremmedartet når begrepene «innvie», «vie» og «konsekrere» brukes på andre måter enn vi er vant med.

– Pave Frans kommer til å be en bønn til Jomfru Maria, der han betror Russland og Ukraina til hennes Rene Hjertes særskilte beskyttelse og forbønn, ber om fred mellom de to landene og om fred i verden, forklarer Maria Fongen ved Oslo katolske bispedømmes kateketiske senter.

Hun fortsetter:

– Dette vil han gjøre i St. Peterskirken i Roma under botsliturgien som vil bli feiret på Herrens Bebudelsesdag 25. mars, da vi minnes at Gud sendte sin Sønn til verden for å frelse oss. Samtidig sender paven kardinal Konrad Krajewski, hans almissegiver,  til Fátima-helligdommen, for å utføre den samme innvielsesbønnen der, hvor Jomfru Maria i 1917 ba spesielt om at Den hellige far måtte innvie Russland til hennes Rene Hjerte.

– Hvordan skal vi forstå pavens innvielse, hvilken betydning bærer den?

– Det er kanskje den sterkeste appell Kirken kan rette til Jomfru Maria, hvis uplettede Hjerte alltid lever i Guds fullkomne kjærlighet. En slik innvielse er meget betydningsfull, fordi den besvarer og samarbeider med det Jomfru Maria selv ba om i Fátima: ‘Dersom dere svarer på min bønn, vil Russland omvende seg og dere vil få fred; hvis ikke, vil Russland utbre sine feilgrep i verden, forårsake kriger og forfølgelser av Kirken. De gode vil lide martyrdøden, den hellige Far vil få mye å lide, flere nasjoner vil bli utslettet. Til slutt vil mitt Rene Hjerte seire. Den hellige Far vil innvie Russland til meg, som så vil omvende seg, og en periode med fred vil bli innvilget verden. (…).’ (13. juli 1917) Med en slik innvielse gir vi Jomfru Maria handlingsrom til å be Gud om store nåder for menneskeheten. Vår tillit til hennes mektige forbønn, gjør at Gud kan berøre menneskehjerter, sier Fongen.

 

Vil Russland vel

Etter Russlands angrep på Ukraina har de observante kunnet lese bannere med bønn til paven om at han nettopp skulle innvie Russland og Ukraina til Jomfru Marias Uplettede hjerte. Bakgrunnen for de kommende begivenheter strekker seg dog enda lenger tilbake i tid:

– Det var Ukrainas biskoper av latinsk ritus som fremmet et sterkt ønske om at pave Frans skulle foreta en slik handling da paven sendte kardinal Krajewski til Ukraina rett etter Russlands angrep. Biskopene mintes Jomfru Marias appell under hennes åpenbaringer i Fátima i 1917 om en slik innvielse, samme år som den russiske revolusjon fant sted og ateismen fikk en sterk plattform i det marxist-leninistiske regimet som ble opprettet i Russland etter det. Jomfru Maria ønsket å hindre ulykkene som følger av at menneskene fornekter Gud og dødens logikk overtar for livets kultur. De ukrainske biskopene tenker at det kan trenges en ny slik innvielse nå, i den forferdelige situasjonen Ukraina befinner seg.

– Hva om Russland ikke vil, kan paven likevel innvie landet til Marias uplettede Hjerte?

– Nå er jo det å betro/innvie et land til Jomfru Marias forbønn den fredeligste og mest respektfulle handling man kan utøve – å be for et land kan alle gjøre, til enhver tid, enten nasjonen eller folket ønsker det eller ei. Det er ikke mer dramatisk enn det. Det handler om å ville landet og folket der vel, å bringe velsignelse og ønsker om fred. Man trenger ikke innhente noens samtykke for å ville dem vel, forklarer Fongen.

 

 

Omvendelse skaper fred

Flere troende har over tid bedt paven om å gjøre dette, og svært mange uttrykker også et ønske om selv å gjøre noe. De tenner lys, feirer messe med spesielle intensjoner, gir gaver til hjelpeorganisasjoner og melder seg som frivillig.

– Pave Frans – og de fleste paver etter 1917 – har betrodd menneskeheten og verden til Jomfru Marias Rene Hjerte ved forskjellige anledninger, fordi de har sett at verdensfreden har vært truet eller at verdens utvikling har slått inn på spor som bryter med Kristi kjærlighetsbud. Innvielsen pave Frans nå skal foreta kan vi alle slutte opp om, ved selv å gjøre alt for å begynne å leve «det nye liv i Kristus», leve i samsvar med Guds bud og med nestekjærligheten og barmhjertighetens prinsipper. Den enkeltes personlige omvendelse bidrar til fred i verden, fordi vi forlater hatets og egoismens veier og begynner å fremme liv og kjærlighet. Gjennom bønn, lesning av Guds Ord og ved å motta Forsoningens og Eukaristiens sakramenter bevisst, åpner vi oss for Guds veier, sier Fongen.

Hun gjør samtidig de troende oppmerksom på pavens formaning om å be Ukraina-bønnen. Du finner den nederst på denne siden.

Den hellige Johannes Paul II bidro gjennom sitt langsiktige og hvileløse engasjement til Berlinmurens fall i 1989 og dermed til et fritt Øst-Europa etter kommunismens jerngrep om land og folk. «Hans betydning for Solidaritet og frihetskampen var enorm. Solidaritets suksess skyldes at bevegelsen forente intellektuelle, arbeidere og kirken – og paven var en samlende kraft. Det at han faktisk besøkte landet og samlet store folkemengder viste også at kommunistene ikke var allmektige og ga nok folket en ny tro på seg selv», sa Aftenpostens Polen-ekspert i et intervju med katolsk.no før 100-årsjubileet for hans fødsel i 2020.

– Pave Frans har engasjert seg sterkt i kampen mot krigen i Ukraina. Hva kan religiøse ledere, som pave Frans, som ikke selv har armeer, egentlig gjøre i denne og lignende situasjoner?

– De kan be, søke Gud og formane de troende om å slutte seg helhjertet til Kristus, og leve for å hjelpe sine medmennesker i alt. Det forandrer verden. Det bygger fred, mener Fongen.

 

 

 

Pave Frans' bønn om tilgivelse for at vi kriger

Pave Frans ber en spesiell bønn, hvor han bønnfaller Gud om tilgivelse for krig, særlig krigen i Ukraina.

 

Tekst: Devin Watkins, Vatican News

 

Idet Pave Frans avrundet sin generalaudiens onsdag, ledet han dem som var samlet i Paul VIs hall og som fulgte med digitalt  i en spesiell bønn for slutt på krigen i Ukraina.

Han gjorde Domenico Battaglia, erkebiskopen av Napolis bønn til sin, med noen mindre tilføyelser.

Paven bønnfaller Gud om å tilgi hele menneskeheten brutaliteten i krig, som han sier omgjør våre hender som er skapt for å vise omsorg og pleie jorden til redskaper for død.

Før han ba bønnen, innbød Pave Frans de kristne til å «be Gud om tilgivelse og skjenke fred» i smerten som krigen i Ukraina volder.

 

Pavens Ukraina-bønn 

NTB_JG_XhaFTjKY.jpg

En sønn sørger over sin mor, Kyiv. Foto: Thomas Peter, Reuters /NTB

 

 

Tilgi oss for at vi kriger, Herre.

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, ha miskunn med oss syndere!

Herre Jesus, født i skyggen av bombene som faller over Kyiv, ha miskunn med oss!

Herre Jesus, du som døde i en mors armer i en bunkers i Kharkiv, ha miskunn med oss!

Herre Jesus, du, en 20-åring sendt til frontlinjen, ha miskunn med oss!

Herre Jesus, du, som fremdeles ser væpnede hender i skyggen av ditt Kors, ha miskunn med oss!

 

Tilgi oss, Herre.

 

Tilgi oss, om vi ikke er tilfreds med naglene vi korsfestet Dine hender med, men fortsetter å slukke vår tørst med blodet fra dem som er blitt rammet av våpen.

Tilgi oss, om disse hendene som Du har skapt for omsorg, er blitt forvandlet til redskaper for død.

 

Tilgi oss, å Herre, om vi fortsetter å drepe vår bror;

Tilgi oss, om vi, som Kain, fortsetter å ta opp stener fra våre marker for å drepe Abel.

Tilgi oss, om vi fortsetter å tro at alt vårt strev kan rettferdiggjøre vår grusomhet,                               
og om vi tror at vår smerte, kan berettige våre brutale handlinger.

Tilgi oss for at vi kriger, Herre. Tilgi oss for at vi kriger, Herre.

 

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, vi trygler deg! Hold igjen Kains hånd!

Opplys vår samvittighet;

Må ikke vår vilje skje;

Overlat oss ikke til våre egne handlinger!

 

Stans oss, Herre, stans oss!

Og når Du har holdt igjen Kains hånd, ta vare også på ham. Han er vår bror.

Å, Herre, sett en stopper for volden!

Stans oss, Herre!

Amen.

 

 

 

Streamingplakat-Ukraina.png

  

Les mer