Historisk: Paven utnevner tre kvinner til Dikasteriet for biskoper

Sr. Anne Bente: – Ikke bare kvinner, men også lege menn bør inkluderes

NTB_LF4OmSHnnxI.jpeg

PIONÉR: Sr. Raffaella Petrini var den første kvinne som ble utnevnt til generalsekretær for Vatikanstatens statssekretariat. Nå er hun blant de tre kvinnene som i fremtiden skal være med på å vurdere nye biskoper. Her er hun sammen med pave Frans ved utnevnelsen til generalsekretær 5. november 2021. Foto: NTB / Reuters, Vatican Media

 

 

Blant de 14 nye medlemmene av Dikasteriet for biskoper, har pave Frans utnevnt tre kvinner og Nordens kardinal Anders Arborelius. Sr. Anne Bente Hadland gleder seg over begge deler.

 

Tekst: Katarina Agorelius, Vatican News / Petter T. Stocke-Nicolaisen, katolsk.no
Sr. Anne Bente Hadland

IMG_1506.jpeg13. juli 2022 utnevnte pave Frans nye medlemmer til bispedikasteriet. Han varslet at dette kunne komme til å skje i et intervju med Reuters tidlig i juli. Da sa han at kvinner i fremtiden ville delta i prosessene som forbereder utnevnelser av Kirkens nye biskoper. Nå skjer det altså.

– Jeg synes det er udelt positivt at kvinner får et ord med i laget der beslutninger tas. Jeg mener at legfolk med variert bakgrunn – ikke bare kvinner! – bør få en plass i beslutningsfattende organer i Kirken. Så dette er et positivt skritt, sier sr. Anne Bente, priorinne ved Sta. Katarinahjemmet.

 

Tre kvinner

De nyutnevnte kvinnene er sr. Raffaella Petrini, F.S.E., generalsekretær for Vatikanstatens statssekretariat; sr. Yvonne Reungoat, F.M.A., generalsuperior for Marias døtre, de kristnes hjelp (Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis) og Maria Lia Zervino, leder for  Verdensunionen for kvinnlige katolske organisasjoner (World Union of Catholic Women's Organisations).

 Sr. Yvonne Reungoat, F.M.A

Yvonne.jpeg Hvorfor er det viktig at kvinner inkluderes i Kirkens ledelse på denne måten?

– Jeg tror og håper på større åpenhet og transparens i Kirken, også når det gjelder bispeutnevnelser. Ikke bare kvinner, men også lege menn bør inkluderes, simpelthen for at mennesker med en annen bakgrunn og erfaring enn den klerikale tas med der beslutninger fattes, forteller sr. Anne Bente, som har ivret for dette gjennom mange år.

Hun gjør oppmerksom på at kvinner allerede er med i prosessen med å velge biskoper – dvs. lokalt når kandidater foreslås.

– Det som skjer lokalt, er viktigst før en bispeutnevnelse. Dikasteriet for biskoper lager en liste av den informasjonen som er fremkommet, og paven velger én av de foreslåtte – eller en helt annen, forklarer sr. Anne Bente.

 

Maria Lia Zervino

57-Ms.-Maria-Lia-Zervino.jpegHun trekker også frem Kirkens arbeid mot overgrep som en viktig grunn til å åpne opp utnevnelsesprosessene:

– Vi lever i skyggen av store overgrepssaker: Vi vet at prester som har skjult eller gjort seg skyldige i overgrep, er blitt utnevnt til biskop, slik som for eksempel argentinske Gustavo Zanchetta. Og vi vet at en mann som tidl. kardinal Theodore Edgar McCarrick hadde betydelig påvirkning hva utnevnelser og forfremmelser angikk, mens han selv fortsatte sine notoriske overgrep, sier hun.

Sr. Anne Bente har mang en gang tenkt at dersom fedre og mødre var representert i disse organene, ville muligens noen ha vært luket ut på et tidlig tidspunkt.

– Så sant de som sitter der har tilgang på informasjonen, da. Det vet man jo aldri. Hvis disse kvinnene, som nå er utnevnt, også får delta i prosesser der biskoper er mistenkt eller anklaget for overgrep, tror jeg kanskje det kan bli en effekt av å ha dem der, oppsummerer hun.

 
Kardinal Anders Arborelius 
IMG_3863.jpeg«Lokal» representant

Kardinal Anders Arborelius er også blant de nyutnevnte medlemmene av Dikasteriet for biskoper (tidligere Kongregasjonen for biskoper) i Den romerske kurie. Dikasteriet for biskoper har bla. ansvar for bispeutnevnelser og opprettelsen av nye stift. Arborelius er medlem av Dikasteriet for kristen enhet siden 2017. I 2019 ble han utnevnt til medlem av Dikasteriet for prester og diakoner samt Dikasteriet for østkirkene. Han er også medlem av Den romerske kuriens økonomiråd.

– Det er virkelig gledelig at den svenske kardinal Anders Arborelius også er kommet med i Dikasteriet for biskoper. Fint med en «lokal» representant, sier sr. Anne Bente.

 

Andre utnevnelser

De andre som ble utnevnt til Dikasteriet for biskoper, er: Jose F. Advincula, erkebiskop av Manila, Filippinerna; José Tolentino de Mendonça, bibliotekar ved Vatikanstatens bibliotek; Mario Grech, generalsekretær for bispesynoden. Arthur Roche, prefekt for Dikasteriet for gudstjenesteliv og sakramentsforvaltning; Lazzaro You Heung-sik, prefekt for Dikasteriet for presteskapet; Jean-Marc Aveline, erkebiskop av Marseille, Frankrike; Oscar Cantoni, biskop av Como, Italia; Dražen Kutleša, erkebiskop av Split-Makarska, Kroatien; Paul Desmond Tighe, sekretær ved det tidligere Pavelige kulturråd; p. Donato Ogliari, O.S.B., abbed for benediktinerklostret ved San Paolo fuori le Mura og apostolisk administrator for klostret i Montecassino, Italia.

 

 

Les mer