Pavens ord før reisen til Canada

NTB_Xnwm6vzTaNM.jpg

Foto: NTB / Reuters, Vatican Media

 

Etter angelusbønnen søndag 17. juli talte pave Frans om sin nær forestående reise til Canada. Han minnet også om situasjonen på Sri Lanka og i Ukraina.

 

Tekst: Vuokko-Helena Caseiro, Vatican News

 

Canada

Om sin reise til Canada, fra 24. juli til 30. juli, sa paven følgende:

«Neste søndag vil jeg dra til Canada, om Gud vil. Derfor ønsker jeg nå å henvende meg til alle innbyggerne i det landet. Kjære brødre og søstre i Canada, som dere vet vil jeg komme til dere framfor alt i Jesu navn for å møte og omfavne urbefolkningene. Dessverre har mange kristne i Canada, inkludert noen medlemmer av religiøse institutter, bidratt til kulturelle assimileringspolitikker, som i fortiden på forskjellige måter har påført urbefolkningsfellesskapene alvorlig skade. Derfor har jeg nylig mottatt enkelte grupper i Vatikanet, representanter for urbefolkningene, og overfor dem har jeg gitt uttrykk for min smerte og min solidaritet når det gjelder det onde de har lidd. Og nå gjør jeg meg klar til foreta en botsvalfart, som jeg håper, med Guds hjelp, kan bidra til den helbredelses- og forsoningsprosessen som allerede er igang. Jeg takker dere på forhånd for alt det forberedende arbeidet og for den mottagelse som dere vil gi meg. Takk til dere alle! Og jeg ber dere vær så snill å ledsage meg med bønn.»

Fakta om assimilering i Canada

  • Fra 1800-tallet til 1990-tallet har rundt 150 000 urfolksbarn gått på 139 internatskoler rundt om i Canada, en ordning som var en del av myndighetens forsøk på tvangsassimilering.
  • I måneder og år ble barna holdt unna egen familie, språk og kultur. Mange ble fysisk og seksuelt mishandlet av lærer og rektorer.
  • Flere tusen antas å ha dødd av sykdom, underernæring og omsorgssvikt. Det siste året er det funnet rundt 13 000 umerkede graver ved internatskolene.
Kilde: NTB

 

Sri Lanka

Paven ga igjen uttrykk for sin nærhet til alle på Sri Lanka. Han slutter seg til religiøse ledere som ber alle avstå fra enhver form for vold og sette i gang en dialogprosess.

 

Ukraina

Paven er stadig nær den ukrainske befolkningen. Han spurte hvordan det har seg «at man ikke forstår at krig skaper bare ødeleggelse og død». Han ber og håper at alle internasjonale aktører virkelig står på for igjen å få i gang forhandlinger.

 

Les også