St. Sunniva skole søker lærer/ kontaktlærer (vikariat)

 

699_2017054311.pngSt. Sunniva skole er en kristen katolsk privatskole med ca 80 ansatte og 500 elever fordelt på 1.-10. trinn, samt egen skolefritidsordning. Skolen drives etter privatskoleloven og egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene (LK20). Elevmassen utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo. For ytterligere informasjon om skolen og SFO, se vår hjemmeside www.stsunniva.no

 
 
 

Det har nå åpnet seg en mulighet for å bli en del av en av landets beste grunnskoler!

St. Sunniva skole søker lærer/ kontaktlærer (vikariat). Vi behøver primært kompetanse i følgende fag (men andre kombinasjoner kan også være av interesse):

 • Matematikk 
 • Naturfag
 • Kunst & Håndverk
 • Norsk

 

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt faglig miljø med gode strukturer, en godt organisert skole, samt et positivt, raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium. Det følger også med deltakelse i skolens fordelsprogram.

Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju og vi vil fortløpende evaluere søknader.

Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju eller oversendes elektronisk.

Søkere som tilbys fast ansettelse, forplikter seg på innen tre år å ta minimum 15 studiepoeng i katolske emner, uavhengig av egen fagkombinasjon. Studieavgift dekkes av skoleeier.

 

Kvalifikasjoner
 • Relevant faglig og pedagogisk kompetanse
 • Krav om politiattest

 

Personlige egenskaper

Evne og vilje til å:

 • skape godt læringsmiljø og gode relasjoner med elever,
 • bidra til å skape et godt samarbeid og profesjonsfelleskap med skolens øvrige ansatte,
 • videreutvikle egen faglig-pedagogiske kompetanse, inkl. kunnskap om Den katolske kirkes tradisjon og identitet,
 • Personlig egnethet blir vektlagt.

 

Vi tilbyr
 • et inkluderende arbeidsmiljø og gode kollegaer
 • muligheten for å bli en del av et sterkt faglig nettverk
 • deltakelse i skolens fordelsprogram
 • lønn etter gjeldene avtaleverk
 • pensjonsordning i SPK
 
Verdensvidt skolenettverk

Gjennom medlemskap i organisasjonene OIEC (internasjonalt kontor for katolsk utdanning) og CEEC (den europeiske komiteen for katolsk utdanning) er de katolske skolene i Norge del av et verdensvidt skolenettverk. Dette samarbeidet er under stadig utvikling og involverer både elever, lærere og skoleledelse. Studenter og lærere som kunne være interessert i å få nærmere kjennskap til våre katolske skoler, kan henvende seg til skolekontoret i Oslo katolske bispedømme.

 

Praktisk informasjon
 • Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju.
 • Spørsmål om stillingen kan rettes til fungerende rektor Philip Pettersen på mob. 411 23 060.
 • Søknad med CV sendes via e-post til stshakr@stsunniva.no

 

 • Søknadsfrist: 30. september 2022