Oslo katolske bispedømme: Prestemøte på Mariaholm

 

220928 - Gruppebilde fra prestemøtet 2022 2.jpg

SAMLET TIL PRESTEMØTE: Prestene i Oslo katolske bispedømme var samlet til prestemøte på Mariaholm 26. – 29. september. Biskop Eidsvig er sykmeldt etter en kneoperasjon, og var ikke tilstede. Foto: p. Sigurd Markussen  

 

Fra mandag 26. – torsdag 29. september deltok til sammen 53 geistlige fra Oslo katolske bispedømme på det årlige prestemøtet på Mariaholm.

 

I tillegg til felles tidebønner og messe, fikk prestene en god innføring i Caritas Norges arbeid for Ukrainere i Norge og deres arbeid for Ukrainere i Ukraina, Polen og andre land.

Caritas Norge informerte også hva som gjøres i forbindelse med arbeidet mot menneskehandel og moderne slaveri. Fra Caritas Norge deltok generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg, Alexander Golding, Tale Tungnes, Natasza Katarzyna Bogacz og Selma Mehmedovic.

Sigurd Hareide, førstelektor ved Universitetet i Sør-Øst Norge, holdt foredrag om «Klosterlasse» fra Tønsberg og belyste blant annet 400-årsmarkerkering for hans død.

Av mer internkirkelige ting, fikk prestene en orientering om Liturgikommisjonens arbeid og ikke minst om det kommende ekteskapsritualet, samt informasjon om bispedømmets arbeid om «Den Synodale vei». Det ble også en gjennomgang om hvordan de ulike menighetene har opplevd situasjonen under og etter koronapandemien.

Fra Kateketisk senter holdt Terese Ranek et foredrag om det viktige kateketiske arbeidet med konfirmantundervisning.

Bispedømmets administrasjon hadde som alltid en nyttig gjennomgang av blant annet årsregnskapet for OKB.

 

Les også

 

 Les på polsk