Tromsø stift: Prestemøte i Lofoten 2022

 

Unknown.jpeg

SAMLET: Prestene i Tromsø stift samlet til Prestemøte med biskop Berislav Grgić  på Storfjord gård.  Alle foto: p. Reidar Voith 

 

 

Fra 19. til og med 23. september hadde prestene sitt årlige møte med biskop Berislav Grgić på Storfjord Gård i Lofoten.

Med unntagelse av p. Gunther Jäger fra Harstad, hadde alle prestene anledning til å samles. P. Erik Ruud SM var invitert til å gi deltagerne åndelige impulser. Han knyttet dem opp til ulike sider ved prestegjerningen og var en god støtte og inspirasjon for vårt virke i Tromsø stift. Samlingen gav prestene mulighet til å møtes både i konsultorkollegiet og i presterådet. Det var også tid til messer, bønn, hyggelig samvær og fornyelse av kreftene.  – De store avstandene i stiftet gjør at prestene ikke samles ofte, derfor var det ekstra oppbyggelig og berikende å dele tid sammen igjen, forteller p. Arne Marco Kirsebom, stiftets kansler. 

 

Unknown-2.jpeg

MESSEFEIRING: Prestene i stiftet feiret messe med sin biskop i gårdens kapell. 

 

Unknown-1.jpeg

FRA STORGÅRD TIL KIRKE: «Midt i Lofoten befinner den århundrer gamle Storfjord gård seg, områdets største gårdsbruk, syv kilometer fra Stamsund og like langt fra Leknes. Der bodde det noen katolikker. Under en av sine mange reiser kom pater Johannes Starke dit, og 16. oktober 1933 feiret han der den første kjente messe etter reformasjonen i Lofoten. Alt sommeren etter ble det tatt opp forhandlinger om kjøp av gården og 18. august 1935 kunne den ombygde 200 år gamle hovedbygning benediseres som Den hl. families kirke. Denne fikk også et tilbygg med en rekke soverom. Nytt fjøs ble bygd og likeså borgstue», skriver Mgr. Torbjørn Olsen om Den hellige families menighets opprinnelse

 

Les mer

 

 Les på polsk