Minneord: P. Michel Beckers (1941 – 2022)

Requiescat in pace: Michel Beckers

 

MINNES: P. Michel Beckers ble født 2. desember 1941 i Nijmegen, bispedømmet
s'Hertogenbosch (Nederland). Han døde onsdag 16. november 2022. Foto: katolsk.no 

260c1e2d-7c18-4026-8e08-bd7e7aa7843c.jpg

Menneskelig og varm – romslig og raus

 

Michel Leornard Servas Maria Beckers ble født i Nijmegen, Nederland, 2. desember 1941. Han ble døpt i Peter Canisius kirke, og døde om kvelden onsdag 16. november 2022. 

 

P. Beckers vokste opp i en familie med mange søsken; far var lege og mor farmasøyt. Etter teologisk og pastoral utdanning i Frankfurt og Paris, ble han presteviet i Maaststricht 21. september 1968 av biskop John W. Gran for å gjøre tjeneste i Norge.

 

Etter et årsstudium i katekese i London, kom han til Stavanger høsten 1969, i første omgang som hjelpeprest og for å lære norsk. Han egentlige prestegjerning begynte da han ble kapellan i St. Paul menighet i Bergen som den gang hadde 700 medlemmer. Samtidig var han ungdomsprest og lærer ved St. Paul skole. I februar 1976 ble han sogneprest i Bergen og han arbeidet her til oktober 1982, bortsett fra sabbatsåret 1979/80 da han arbeidet og studerte i San Fransisco, USA og i Lima, Peru.

 

Fra oktober 1982 til august 1984 var han sogneprest i Drammen. Fra august 1986 til september 1994 var han sogneprest i St. Olav domkirke i Oslo. I oktober 1994 kom han tilbake for sin andre periode som sogneprest i Bergen. Han ble her til november 2003, menigheten hadde da 5000 medlemmer. Mange ble overraket og lei seg over at han han forlot Norge, men: Det er best å gi seg mens leken er god.

 

Han dro tilbake til Nederland for menighetsarbeid, for som han sa: «Da jeg kom til Norge, var det overskudd av katolske prester i Nederland, men mangel i Norge. Nå er prestemangelen størst i Nederland.» Han vendte likevel ofte til Norge for å gjøre vikararbeid om sommeren, for særskilte oppdrag eller ikke minst for å besøke venner. Fra høsten 2006 til våren 2009 var han også tilknyttet Caritas Norge i delstilling som rådgiver i et fredsprosjekt som ble drevet av Kirkelig Fredsplattform, for kristne og muslimer i Filippinene.

 

Pastor Beckers, «Bækkas» eller bare Michel, satte dype og gode spor etter seg, ikke bare i menigheter, skoler, ungdoms- og eldrearbeid, økumenisk arbeid og kateketisk innsats, organisasjoner og bevegelser innenfor og utenfor Kirken hvor han virket. Han huskes som en god prest og sjelesørger og en dyktig organisator, men først og fremst som et medmenneske og en venn.

 

Han hadde stor arbeidskapasitet, og var alltid løsningsorientert: Han behersket kunsten å møte utfordringer, slik at resultatet ble godt for alle. Han sa: «Livet vil kaste steiner på din vei. Du bestemmer selv om du bruker dem til å reise murer eller bygge broer.»

Han priste livet og var raus overfor alle, uansett tro, bakgrunn, private forhold eller hvilke problemer dem han møtte stod overfor. Michel stemplet ingen, men oppfordret alle til å leve og å utvikle sine muligheter. Første julen i Bergen, ennå ikke helt stødig i norsk, holdt han en hel serie prekener med tema: «Du må utvikle din potens!» Det gikk rett hjem i menigheten.

 

Pastor Beckers var svært avholdt. Ikke minst ble han avgjørende for mange flyktninger og innvandrere til Norge, som ofte hadde Den katolske kirke som første landingsplass.

Michel var fortsatt meget aktiv som prest og bidro sterkt til langt over vanlig pensjonsalder. Om vinteren var han mest i Sør-Frankrike, høst og vår i Nederland. Han hadde sin bolig i Gemert, der han også hadde bodd som barn. Våren 2021 fikk han diagnosen lungefibrose. Deretter fikk han stadig mindre fysisk kapasitet og bevegelsesradius, og flyttet etterhvert til en eldrebolig med god omsorg.

Onsdag 16. november sovnet han stille inn på kvelden.

 

Michel var takknemlig for livet og sa ofte: «Nyt livet så lenge dere dere kan!» På slutten av sitt liv var han ikke mist glad for hvordan han ble tatt imot av sin familie da han vendte tilbake til Nederland. Han fortalte ivrig om hvordan nieser og nevøer stilte opp.

Savnet etter Michel Beckers blir stort, og mange føler grunn til takknemlighet.

 

Han var aktiv på Facebook, hans hilsen lørdag 12.november lyder:

«Min siste – palliative – periode. Med masse håp og nysgjerrighet på evigheten.

Tusen takk for livet jeg fikk dele med deg.»

 

På vegne av mange venner

Gjermund Høgh

 

  • Det blir pontifikal rekviemmesse for p. Michel Beckers onsdag 7. desember kl. 13.00 i St. Olav domkirke.

 

Saint_Petrus_Canisius.jpgPeter Canisius stiftelsen

Typisk p. Michel: Han har opprettet en stiftelse av midler (primært gaver fra familien), som han etterlot seg i Norge. Den heter Peter Canisius stiftelse og skal dele ut mindre bidrag til barn og unge, som trenger noen kroner til støtte for ikke å bli utestengt fra fritidsaktiviteter av økonomiske grunner. Stiftelsen kan hjelpe søkere med å dekke for eksempel kontingenter, skolepenger, deltageravgifter eller andre utgifter til vanlig barne- eller ungdomsaktivitet.

Alle, helt uavhengig av religion, opphav, bakgrunn, legning eller personlige forhold, kan tildeles støtte. Eneste kriterium er at man må ha behov for et håndslag.

Peter Canisius stiftelsens kontonummer er 3000 53 38227.

 

 

INSPIRASJON: Den hellige Peter Canisius
Foto: Wikimedia

 

 

 

Les mer