Pavens messe i Bahrain: Elsk alltid og elsk alle

Se pavens preken: 

 

På den tredje dagen av sin 39. apostoliske reise feiret pave Frans messe på Bahrains nasjonalstadion. Han oppfordret de troende til å bryte ondskapens lenker ved alltid å elske alle.

 

Tekst: Charlotta Smeds, Vatican News

 

Pave Frans begynte sin tredje dag i Bahrain med å feire messe utendørs, på landets nasjonalstadion. I sin preken minnet han alle de forsamlede om profeten Jesajas ord om den kommende Messias: «Herreveldet er lagt på hans skuldre» og hans navn er «Fredsfyrsten».

 

  

For et barn er oss født,

en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder,

og hans navn skal være:

Underfull Rådgiver, Veldig Gud,

Evig Far og Fredsfyrste.

(Jes 9,6)

 

 

Han bemerket at selv om dette høres ut som en selvmotsigelse, siden «vi ofte finner at jo mer makt som søkes, jo mer er freden truet», kunngjør profeten den ekstraordinære nyheten om at «den kommende Messias virkelig vil være mektig, ikke som en kommandør som lager krig og hersker over andre, men som Fredsfyrsten som forsoner mennesker med Gud og med hverandre».

– Hans store kraft kommer ikke fra voldens makt, men fra kjærlighetens svakhet, sa paven.

Pave Frans understreket at Gud gir oss den samme kraften til å elske betingelsesløst, ikke bare når ting går bra, men også når ting er vanskelig. Og han ba de fremmøtte reflektere over uttrykket «alltid å elske og å elske alle».

 

MESSE I BAHRAIN: Pave Frans presiderer over Den hellige messe på Bahrain
nasjonalstadion under sin 39. apostoliske reise, Riffa, Bahrain, 5. november 2022. Foto: NTB / Vatican Media 

NTB_r5SmAP1epqc.jpgKjærlighet alltid

Jesus inviterer oss til alltid å elske, minnet paven om.

– Han vet at det er en daglig kamp mellom kjærlighet og hat i våre relasjoner, fortalte han og fortsatte:

– Akkurat som det er en daglig konflikt mellom lys og mørke i våre hjerter.

Med dette i tankene sa paven at Jesus lider når han over hele verden ser «måter å utøve makt på som næres av undertrykkelse og vold samt makthavere som prøver å utvide sitt eget rom ved å begrense andres, påtvinge sitt eget herredømme og begrense grunnleggende friheter for å undertrykke de svake».

Han fortsatte med å oppfordre tilhørerne til å spørre seg selv hva de burde gjøre i slike situasjoner, før han sa at «Herren ber oss om ikke å drømme idealistisk om en verden av brorskap, men å velge, med utgangspunkt i oss selv, å utøve et universelt brorskap, konkret og modig; å holde ut i det gode selv når vi blir møtt med det onde; bryte hevnens spiral, avvæpne vold og demilitarisere hjertet».

Vi må alltid strebe etter fred, sa paven, for:

– Fred kan ikke gjenopprettes hvis et hardt ord blir besvart med et som er enda hardere, hvis ett slag fører til et annet.

Han mener at vi må bryte ondskapens lenker, bryte voldsspiralen og få slutt på harme, klager og selvmedlidenhet. Vi må fortsette å elske, alltid elske. Dette er Jesu måte ære himmelens Gud og å bygge fred på jord.

 

Elsker alle sammen

Pave Frans konsentrerte seg deretter om budskapet «å elske alle» – og sa at selv om vi kan velge å elske, er det ikke nok å begrense seg til sine nære kretser.

– Hvis vi ønsker å være barn av Faderen og å bygge en verden av brødre og søstre, er den virkelige utfordringen å lære å elske alle, også våre fiender.

– Å elske våre fiender er å gjøre denne jorden til et speilbilde av himmelen, sa han.

Som avslutning på prekenen understreket pave Frans at Jesu makt er kjærlighet, og han gir oss kraften til å elske på denne måten, en kraft som «virker overmenneskelig for oss».

Til slutt takket paven alle tilstedeværende på Bahrain nasjonalstadion og forsikret dem om Den verdensomspennende kirkens kjærlighet og nærheten. Hun «ser deg og omfavner deg, elsker deg og oppmuntrer deg».

 

Les mer

 

Se pavens tale under Bahrain Forum for Dialogue – East and West for Human Coexistence: