Kunngjøring fra Liturgikommisjonen: Nytt katolsk konfirmasjonsritual forberedes

Konfirmasjonsritualet på offentlig høring:

IMG_4962.jpegHØRING: Liturgikommisjonens viseformann meddeler at et nytt og offisielt konfirmasjonsritual nå er klart for offentlig høring. Ritualet tilsendes på henvendelse til kommisjonens sekretær Sigurd Hareide. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Den katolske kirkes norske liturgikommisjonen har nå ferdig utkast til fullstendig og offisielt «Ritual for konfirmasjon» på norsk. Ritualet er basert på det «nye» latinske ritual fra 1971.

 

Selv om det i mellomtiden alltid har vært konfirmert hos oss, har vi manglet et offisielt ritual på norsk. I stedet har man brukt halvoffisielle/halvprivate ritualer. Ingen av disse har vært fullstendige, spesielt ikke med henblikk på de teologiske forklaringer og liturgiske bestemmelser, og heller ikke med henblikk på de bibelske tekster.

I de fleste menigheter er det kun konfirmasjon én gang i året. Desto viktigere er handlingen hver gang den holdes, helst av biskopen personlig. Konfirmasjonen angår alle katolikker, fordi alle forhåpentlig blir konfirmert på et eller annet tidspunkt i livet. Sammen med dåpen og Eukaristien leder konfirmasjonen oss inn i Kirkens fellesskap. De årlige konfirmasjoner i menighetene er store begivenheter for dem det angår, og for hele menigheten. Dette løftes frem av ritualet.

Før Liturgikommisjonen ferdigstiller sitt forslag til ritual, skal det ut på en bredere høring. Det skjer nå. Bl.a. blir alle tre presterådene bedt om å uttale seg. Det samme gjelder en del andre. Men egentlig inviteres enhver til å komme med sine uttalelser. Utkastet til ritual vil derfor bli tilsendt på forespørsel. Det samme vil den originale latinske tekst.

 

  • Høringsfrist: 1. juli 2023.
  • Dokumentet fås på henvendelse til Sigurd Hareide, Liturgikommisjonens sekretær. Han nås på mobil 975 21 845 og e-post Sigurd.Hareide@katolsk.no .

 

Med hilsen

Mgr. dr. Torbjørn Olsen

Liturgikommisjonens viseformann

 

Les mer: