Katolsk Grovbrød: Søkelys på sykesalving

 Få med deg Katolsk Grovbrøds første foredrag i vårsemesteret 2023!

IMG_9983 2.jpeg

HJEMME IGJEN: Etter et opphold i London, er p. Ole Martin Stamnestrø tilbake i Norge og Akersveien 5s korridorer. Onsdag 15. mars holder han foredraget «Guddommelig hjelp i liv og død. Om sykesalving og den siste olje». Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Sykesalvingen er Guds hjelp til sine lidende barn. Onsdag 15. mars retter p. Ole Martin Stamnestrø sitt søkelys mot sakramentet som ofte kommer litt i skyggen av de andre seks.

 

Tekst: katolsk.no

 

Sykesalving og den siste olje er tema for vårens første møte i Katolsk Grovbrød. Da p. Ole Martin Stamnestrø fikk spørsmålet om å tale om det, svarte han ja på strak arm.

– Jeg kunne ikke komme på noen god grunn til å si nei. En prest bør være takknemlig for muligheten til å snakke om Kirkens sakramenter. Dessuten hadde jeg lyst til å fordype meg litt mer i akkurat dette også av egen interesse, forklarer han. 

Onsdag 15. mars kl 19.00 taler han over temaet «Guddommelig hjelp i liv og død. Om sykesalving og den siste olje» i Akersveien 5 – eller over nettet på Facebook.com/katolskgrovbrod.

 

Prestens gode råd

En egen hellig handling utgjør på et vis høydepunktet i markeringen og formidlingen av Guds hjelp til sine lidende barn. Det er sykesalvingens sakrament. Sakramentet meddeles med ordene:

 

Herren bistå deg
med Den Hellige Ånds nåde
ved denne hellige salving
og ved sin rike barmhjertighet.
Han fri deg fra alle dine synder,
frelse deg,
og gi deg lindring.

 

– Dette sakramentet kommer ofte litt i skyggen av de andre seks. I alle de katekismer jeg kjenner til, er det dette sakrament som vies færrest sider. Og i presteutdannelsen hørte vi også mer om de andre sakramentene, forteller han og legger til at sykesalving og den siste olje er forholdsvis lite brukt i Norge.

Noe av forklaringen er at gjennomsnittsalderen på katolikker er så lav sammenlignet med mange andre land.

– Men når det er sagt, er det klart at vi katolske prester også meddeler dette sakramentet ikke helt sjelden. Imidlertid har jeg begravet flere mennesker enn jeg har sykesalvet – det burde være omvendt, forteller p. Ole-Martin.

– Hvorfor trenger vi å snakke om dem – enn si bruke dem? 

– Vi trenger å bruke dette sakramentet, fordi Bibelen, særlig Jakobs brev 5,14-15 befaler oss å gjøre det. Dette sakramentet er – som de andre sakramentene – en stor gave.  Sakramentet understreker Guds omsorg for oss i alle livets situasjoner. Det gir oss den helliggjørende nåde,  som vi trenger når vi er alvorlig syke, understreker p. Ole Martin og gir et råd både til syke og pårørende: 

– Vent ikke til det er for sent med å tilkalle presten!

 

 

Borte bra, hjemme ...

P. Ole Martin har pastoral erfaring fra «åtte gode år» som sokneadminstrator i Ålesund og Trondheim. Så prøvde han ut et kall hos Oratorianerordenen, i Brompton Oratory i London.

– Det er et utmerket sted, men jeg fant ut at jeg ikke var kallet til kommunitetslivet og avsluttet novisiatet, forteller han.

Høsten 2022 kom han tilbake til Norge, og han er nå stiftskapellan til biskopens disposisjon. Han deler tiden mellom administrativt arbeid for bispedømmet og pastoralt arbeid i St. Olav domkirkemenighet.

– Det gir meg stor glede, og jeg er takknemlig for å være tilbake, sier han.

 

Program for Katolsk grovbrød våren 2023

Grovbrød våren 2023 banner.webp

 

St. Olav domkirkemenighet i Oslo ønsker alle og enhver velkommen til oppbyggelige samvær med foredrag og samtale om kristentroen og troens liv. 

  • Sted: Menighetssalen, Akersveien 5 ved St. Olav domkirke, Oslo.
  • Tidspunkt: Møtene begynner kl. 19.00. Dørene åpnes kl. 18.30 med enkel servering og sosialt samvær.
  • Strømming: Talene strømmes direkte fra kl. 19.00 på Facebookprofilene til St. Olav katolske domkirkemenighet og katolsk.no.
  • Kveldsmesse: Alle som ønsker det, kan delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00.

 

Onsdag 15. mars ved p. Ole Martin Stamnestrø:

Guddommelig hjelp i liv og død. Om sykesalving og den siste olje.

 

Onsdag 29. mars ved p. Pål Bratbak:

Påskens liturgier. Å vandre med Kristus mot nytt liv.

 

Onsdag 12. april ved stipendiat Eirik Steenhoff:

Jeg velger alt! St. Thérèse av Lisieux som kirkelærer

 

Onsdag 26. april ved sr. Hanne-Maria Berentzen:

Stillhet som taler til hjertet. Om å vente på Herren.

 

Onsdag 10. mai ved førsteam. Kristin Norseth:

Troen og tåren i Kirkens fromhetsliv.

 

 

 

Les mer: